Disclaimer

Deze websites zijn eigendom van Herita vzw:
www.herita.be
www.openmonumentendag.be
www.kasteelvanhorst.be
www.kasteelbeauvoorde.be
sector.openmonumenten.be
(en alle andere naar deze websites verwijzende domeinnamen)


Contactgegevens: Herita vzw, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen, info@herita.be


De inhoud van deze website, alsook de op deze website afgebeelde illustraties, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de teksten, beelden alsook de in verband met de website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Herita vzw of aan derden waarmee Herita vzw daaromtrent contractuele afspraken heeft. U erkent deze intellectuele eigendomsrechten en verbindt zich ertoe zich te onthouden van elke inbreuk op deze rechten.


Herita respecteert jouw privacy

Herita hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Volgens de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, heb je steeds het recht om je gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of gegevens te verwijderen uit ons bestand. Contacteer ons hiervoor via e-mail op info@herita.be.   

Herita vzw zal er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van jouw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens. Voor nadere inlichtingen, wordt de klant verzocht zich te wenden tot het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.


Cookies

Herita.be maakt gebruik van de volgende cookies om de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren:

  • Google Analytics: om snel fouten te herkennen, de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren en op de hoogte te zijn van je informatiebehoeften, verzamelen we door middel van cookies statistieken over het gebruik van de website via Google Analytics.
  • Addthis: om het delen van inhoud via social media mogelijk te maken via de share-icoontjes die je vindt op de meeste pagina's van onze website.


Ontwerp website: KOBA
www.koba.be