Disclaimer

Deze websites zijn eigendom van Herita vzw:
www.herita.be
www.openmonumentendag.be
www.kasteelvanhorst.be
www.kasteelbeauvoorde.be
sector.openmonumenten.be
(en alle andere naar deze websites verwijzende domeinnamen)


Contactgegevens: Herita vzw, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen, info@herita.be


De inhoud van deze website, alsook de op deze website afgebeelde illustraties, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de teksten, beelden alsook de in verband met de website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Herita vzw of aan derden waarmee Herita vzw daaromtrent contractuele afspraken heeft. U erkent deze intellectuele eigendomsrechten en verbindt zich ertoe zich te onthouden van elke inbreuk op deze rechten.


Cookies

Herita.be maakt gebruik van de volgende cookies om de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren:

  • Google Analytics: om snel fouten te herkennen, de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren en op de hoogte te zijn van je informatiebehoeften, verzamelen we door middel van cookies statistieken over het gebruik van de website via Google Analytics.
  • Addthis: om het delen van inhoud via social media mogelijk te maken via de share-icoontjes die je vindt op de meeste pagina's van onze website.


Ontwerp website: KOBA
www.koba.be