In memoriam Edgard Goedleven: een monument van een man

Herita vernam het overlijden van Edgard Goedleven, lid van haar algemene vergadering. Edgard was enorm gedreven door erfgoed en was zonder enige twijfel een van de belangrijkste pioniers van de Vlaamse monumentenzorg. Van bij de oprichting in 1973 tot aan zijn pensioen in 2003 was hij Afdelingshoofd Monumenten en Landschappen en behartigde hij vanuit die functie talloze erfgoeddossiers. Een van de hoogtepunten was de inschrijving van Vlaamse begijnhoven en belforten en van de Brugse binnenstad op de Unesco-lijst van het Werelderfgoed. Daarnaast was hij nauw betrokken bij de oprichting en werking van diverse organisaties zoals de Vereniging voor het Bevorderen van het Belgisch Trekpaard en Het Orgel in Vlaanderen. Ook de Parkabdij in Heverlee lag hem bijzonder nauw aan het hart.


Edgard Goedleven heeft voor Herita een grote betekenis gehad. Hij was een van de oprichters van Open Monumentendag in 1989. Naar aanleiding van de 30ste editie dit jaar, wilden we hem betrekken bij de viering maar zijn gezondheid stond het hem niet toe. Daarnaast was Edgard grondlegger van Stichting Vlaams Erfgoed, nadien Erfgoed Vlaanderen. Als voorzitter van Erfgoed Vlaanderen was hij dan ook op 16 januari 2012 gastheer in het Paleis op de Meir voor de ondertekening de officiële oprichtingsakte van Herita (foto). In dat jaar bundelden Erfgoed Vlaanderen, het Forum voor Erfgoedverengingen en Open Monumentendag Vlaanderen hun werking in Herita.     


Namens de raad van bestuur en algemene vergadering van Herita bieden Algemeen directeur Margit Bal en het voltallige Herita-team hun oprechte deelneming aan aan zijn echtgenote, familie en vrienden.