Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

2018 is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, ook wel the European Year for Cultural Heritage of EYCH.

Stefan Dewickere

5 maart: De toekomsten van Erfgoed en Europa | Cornelius Holtorf

Een van de grootste en spannendste internationale erfgoedonderzoeksprojecten die momenteel worden uitgevoerd is het Heritage Futures project . Cornelius Holtorf, een van de hoofdrolspelers in dit project, gaat dieper in op de rol die (verre) toekomstverwachtingen spelen in het beleid en de praktijk van erfgoedzorg en wat we daar in Europa uit kunnen leren.
Stefan Dewickere

15 maart: Open Monumentencongres

Het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed is niet alleen een themalijn op het Open Monumentencongres, Europa zal maar liefst zes keer aan bod komen op het congres. De interessante openingsrede door Koen Van Balen, de boeiende keynotelezing door Andrew McIntyre en de parallelsessie door Marc Jacobs geven je telkens een andere kijk op de link tussen Europa en erfgoed.
Stefan Dewickere

30 april: Europa, erfgoedbeleid en -praktijk en internationaal recht, met bijzondere aandacht voor de Faro-conventie | Lauso Zagato

Lauso Zagato, professor emeritus internationaal recht van de Universiteit van Venetië, deelt met ons de resultaten van het onderzoek waar hij reeds tien jaar mee bezig is: over de impact van internationale conventies zoals die van UNESCO of de Raad van Europa op erfgoedpraktijken en -beleid in Europese landen (én omgekeerd).
Stefan Dewickere

28 mei: Out on the Streets: Heritage for All, in Theory and Practice | Lezing John Schofield

In zijn lezing gaat prof. dr. John Schofield dieper in op zijn erfgoedwerk met minder evidente en moeilijk te bereiken gemeenschappen en groepen, in het bijzonder als het over identiteit en samenleven gaat. Hij besteedt speciale aandacht aan de ethische kwesties die gepaard gaan met het omgaan met kwetsbare groepen. Schofield argumenteert dat hier ook de kracht en het potentieel zit van een sleuteldocument als de kaderconventie van Faro.

6 november: Kwaliteitsvol leren in erfgoedsites

Een van de doelen van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed is onderwijs en levenslang leren. Ook ontwikkeling en overdracht van vaardigheden en kennis binnen de erfgoedsector en erfgoed als inspiratiebron voor innovatieve en hedendaagse creaties zijn specifieke doelen van het Europees Jaar. Deze drie doelen komen allemaal terug in deze studiedag.