Jouw vraag voor het Monumentendebat

Herita wenst een concrete bijdrage te leveren aan dit verkiezingsjaar, als pleitbezorger voor erfgoed en de sector. In 2018 organiseerde het een eerste proeftraject naar aanleiding van de nieuwe regelgeving. Nu ligt de focus op de bouwstenen van een erfgoedbeleid zoals herbestemming, beheer, financiering, erkenning, participatie, ontsluiting en samenwerking. Stel daarom geen vragen over een premiepercentage of de samenstelling van een restauratiedossier maar wel over de rol van vrijwilligers bij de instandhouding van erfgoed, over een geïntegreerde benadering van herbestemming, over participatie bij de opmaak kerkenbeleidsplannen, over het belang van gedeelde verantwoordelijkheid en samen beslissingen nemen of over een integrale aanpak van funerair erfgoed.

De moderator

Indra Dewitte, hoofdredacteur van Het Belang van Limburg, zal het debat modereren. We vragen je om vooraf jouw vragen of bedenkingen voor de politici in te zenden. Op die manier kunnen zowel moderator als sprekers zich voorbereiden en krijg je een gedegen antwoord. De vragen en opmerkingen worden op het congres thematisch besproken. 

Jouw vraag

Vragen insturen kan tot 25 februari.