Colloquium ‘Natuur & Erfgoed: één Landschap?”

donderdag, 15 juni, 2017 -
09:00 tot 15:30
landscape creative commons free download

Op donderdag 15 juni 2017 organiseert Agentschap Onroerend Erfgoed een colloquium met als thema “Natuur & Erfgoed: één Landschap?”. De focus ligt op de relatie tussen natuur en erfgoed, die de laatste tijd al eens onder druk staat.
Graag willen ze tijdens deze studiedag met geïnteresseerden reflecteren over dit thema tijdens vier lezingen in de voormiddag en een debat in de namiddag.

Programma

9h15: Onthaal
9h45: Welkom en inleiding
10h00: Lezing prof. Theo Spek (Rijksuniversiteit Groningen): Historische ecologie in Noord- en Oost-Nederland: van interdisciplinair onderzoek naar integraal landschapsbeheer
10h30: Lezing prof. Martin Hermy (KULeuven): Natuur & erfgoed van bossen: één geheel
11h00: pauze
11h20: Lezing drs. Bert Maes (Ecologisch Adviesbureau Maes): Natuur en cultuurhistorie van landschapselementen in Nederland, een mooi en lastig tweetal
11h50: Lezing dr. Leo Vanhecke (Plantentuin Meise): Erfgoed en Natuur, moeilijk gaat ook
12h20: Broodjeslunch
13h50: Panelgesprek/debat ‘Natuur & Erfgoed: één Landschap?’
Moderator: Arnout Zwaenepoel
Deelnemers: Theo Spek, Martin Hermy, Bert Maes, Leo Vanhecke, Roel Vanhaeren (ANB), Lieven De Schamphelaere (Natuurpunt) & Guido Tack (Onroerend Erfgoed) + het publiek
15h30: Einde

Praktisch

De studiedag vindt plaats in het auditorium ‘Romain De Coninck’ van het VAC ‘Virginie Loveling’, vlakbij het Sint-Pieterstation in Gent.
Wie wil deelnemen kan zich inschrijven tot 31 mei of tot wanneer de zaal vol zit via dit formulier.
Meer info op de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed.