Landschapscontactdag: Collectieve Landschappen

vrijdag, 18 oktober, 2019 -
09:00 tot 18:00

De focus ligt dit jaar op het onderzoek naar de genese en dynamiek van het Vlaamse cultuurlandschap. Recente onderzoeksresultaten worden voorgesteld en er is ook ruimte voor discussie en de uitwisseling van kennis binnen het brede lansdchapsonderzoek. 


Op de Landschapscontactdag gaan we op zoek naar het ontstaan, de verspreiding en organisatie van collectieve landschappen vroeger en nu. Welke bevolkingsgroepen participeerden in collectieve landschappen? Hoelang hielden zij het uit? Hoe zat het met hun rechten en plichten? En wat met de beteugelingen of de sanctionering van inbreuken op het gemene goed? Op welke manier drukten collectief georganiseerde landschappen hun stempel op de omgeving? Zijn in het huidige landschap relicten aanwezig die nog herinneren aan de collectieve landschappen? Hoe sterk zijn de parallellen tussen de vroegere commons en de nieuwste burgerinitiatieven? Dit en veel meer kom je te weten op vrijdag 18 oktober in Oud-Turnhout. 


Programma

 • 09.00u: ontvangst en registratie
 • 09.30u: verwelkoming
 • 09.40u: Historische commons: een eeuwenlang succesverhaal? - dr. Maïka De Keyzer
 • 10.15u: De gemeyntekaart voor het Maas-Demer-Scheldegebied - dr. K. A. H. W. Leenders
 • 10.40u: Autonoom, collectief en perifeer? Invloeden van landsheer en markt op enkele hoogveen-commons aan de rand van de Oostenrijkse Nederlanden (18de eeuw) - Maurice Paulissen
 • 11.05u: koffiepauze
 • 11.25u: de gemene weidegang in de Ijzer- en Dendervallei - Eric Cosyns & Arnout Zwaenepoel
 • 11.50u: Het Elspetersbos op de Veluwe eeuwenlang beheerd en benut door dorpsbewoners - Bert Maes & Peter Veen
 • 12.15u: Broodjeslunch
 • 13.15u: Lezingen door of vraaggesprekken met Marc Vandepitte en Rik Verschueren
 • 14-16.30u: Excursies in Landschap De Liereman (keuze uit 2 wandelingen)
 • 16.30u: Afsluitende drink in het bezoekerscentrum
 • 18.00u: Einde


Praktisch

De Landschapscontactdag vindt plaats in het Bezoekerscentrum De Liereman. Adres: Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout.

Fijn weetje: in het beschermde landschap De Liereman is één van de best bewaarde Vlaamse voorbeelden van een common te vinden. 


Inschrijven

Inschrijven kan hier