Landschapscontactdag: Collectieve Landschappen

vrijdag, 18 oktober, 2019 (Hele dag)

De focus ligt dit jaar op het onderzoek naar de genese en dynamiek van eht Vlaamse cultuurlandschap. Recente onderzoeksresultaten worden voorgesteld en er is ook ruimte voor discussie en de uitwisseling van kennis binnen het brede lansdchapsonderzoek. 


Op de Landschapscontactdag gaan we op zoek naar het ontstaan, de verspreiding en organisatie van collectieve landschappen vroeger en nu. Welke bevolkingsgroepen participeerden in collectieve landschappen? Hoelang hielden zij het uit? Hoe zat het met hun rechten en plichten? En wat met de beteugelingen of de sanctionering van inbreuken op het gemene goed? Op welke manier drukten collectief georganiseerde landschappen hun stempel op de omgeving? Zijn in het huidige landschap relicten aanwezig die nog herinneren aan de collectieve landschappen? Hoe sterk zijn de parallellen tussen de vroegere commons en de nieuwste burgerinitiatieven? Dit en veel meer kom je te weten op vrijdag 18 oktober in Oud-Turnhout. 


Er wordt nog volop gewerkt aan het programma. Zodra het programma bekend is, vind je hier terug.


Praktisch

de Landschapscontactdag vindt plaats in het Bezoekerscentrum De Liereman. Adres: Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout. Fijn weetje: in het beschermde landschap De Liereman is één van de best bewaarde Vlaamse voorbeelden van een common te vinden.