Lezing: Bezetting, bevrijding blijde inkomst - België najaar 1918

dinsdag, 30 oktober, 2018 -
20:00 tot 21:30

Context

Om 11 uur in de ochtend van 11 november 1918 viel het vuurgeweld aan het Westelijk Front in één klap stil. Maar de “uittrede” uit de oorlog was een langduriger proces voor de betrokken samenlevingen en legers: soldaten mochten niet meteen naar huis, prijzen bleven hoog, hele streken lagen in puin, gezinnen waren verweesd en jonge mannen verminkt. Het herstel zou jaren duren.


Voor Europa’s bezette gebieden, van Noord-Frankrijk tot Oekraïne, was de uittrede uit de oorlog nóg moeizamer: bezettingen lieten geplunderde economieën en verarmde, verbitterde bevolkingen na. Een groot verschil tekende zich af tussen Oost- en West-Europa: in het Oosten verschoven de staatsgrenzen en was het dus niet duidelijk, welke “nationale” overheid de orde mocht of moest herstellen. In de bevrijde streken in het Westen keerde de overheid terug: de Franse republiek, de Belgische vorst en regering. Toch verliep in het Westen de hereniging tussen bevrijde samenlevingen en “hun” overheid niet zonder spanning.


Deze lezing gaat in op een welbepaald aspect van deze hereniging: de plechtige terugkeer van de Belgische overheden op alle niveaus - van de thuiskomst van weggevoerde burgemeesters tot de stapsgewijze intrede van vorst en leger van Brugge tot Luik. Groots opgezette “Blijde Inkomsten” drukten de hoop op herstel uit, en de wil om een nieuw sociaal contract te scheppen tussen staat en samenleving. Deze lezing biedt een blik op deze openbare manifestaties. Wat drukten ze uit? En... wat bleef verzwegen?


Lezing door Sophie de Schaepdrijver

Sophie de Schaepdrijver is hoogleraar moderne Europese geschiedenis aan The Pennsylvania State University (USA). Zij werkt rond de sociale en culturele geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog, met bijzondere aandacht voor de bezettingen. Zij schreef ‘De Groote Oorlog: Het Koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog’ (1997, herdruk 2013), vertaald als ‘La Belgique et la Première Guerre Mondiale’ (2004). Dit boek geldt nog steeds als het standaardwerk over de Eerste Wereldoorlog in België.


Tickets 

Inschrijven voor deze lezing kost € 5 en je kan op deze website je tickets bestellen.


Praktisch 

De lezing gaat door in gebouw Q van campus Drie Eiken van UAntwerpen | Adres: Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk