Osmosis. Nationale wetgevingen en beleid rond immaterieel cultureel erfgoed in Europa: een onderzoek in 25 landen | Lezing Anita Vaivade

maandag, 26 maart, 2018 -
14:00 tot 16:00

Op 26 maart is het opnieuw zover: de derde lezing uit de lezingenreeks TEIM: Thank Europe It's Monday. Gastspreker is dit keer professor dr. Anita Vaivade van de Letse Academie voor Wetenschappen in Riga. 


Sinds 2017 is professor Vaivade houder van de UNESCO Chair on Intangible Cultural Heritage Policy and Law. Deze jonge juriste en erfgoedwerkster is niet alleen de vertegenwoordiger van Letland voor de UNESCO Conventie van 2003 en consultant bij UNESCO. Ze leidt ook een internationaal onderzoeksproject dat een vergelijking maakt tussen 25 landen, om de impact van de UNESCO Conventie van 2003 te meten, zowel op vlak van regelgeving, beleid en praktijk.


In deze lezing deelt ze de belangrijkste inzichten en resultaten die het project tot nog toe heeft opgeleverd, met bijzondere aandacht voor de wederzijdse impact en relaties tussen UNESCO, Europese, nationale en regionale vormen van erfgoedbeleid.


English translation:

Osmosis. National Legislation on Intangible Cultural Heritage in Europe
The presentation will reveal some of the legislative approaches in European countries regarding the safeguarding of the intangible cultural heritage. It will provide insights into contemporary policies and laws and will give also some historical references, including past terminological variations in Europe. The presentation is part of the international research project 'Osmosis' that has as objective to compare national intangible cultural heritage related laws in different countries and regions of the world, in order to estimate the legislative impact of the UNESCO 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. European approaches will be contextualised in a broader comparison, the sample of the study consisting of 25 countries, in Europe and beyond.


Praktisch

De lezing vindt plaats in Den Wolsack. Adres: Oude Beurs 27, Antwerpen.


De lezing bijwonen is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Je vindt het inschrijvingsformulier hier