Participatieve praktijken in het erfgoed

vrijdag, 17 maart, 2017 (Hele dag) tot zaterdag, 18 maart, 2017 (Hele dag)
creative commons public use

Betrokkenheid van de gemeenschap, cocreatie, horizontalisering…: de begrippen zijn niet meer weg te denken in analyses over maatschappelijke ontwikkelingen. Het zijn bijna gemeenplaatsen geworden. De organisatoren van deze conferentie stellen dat er inderdaad ook in de kunsten en het erfgoed nieuwe ontwikkelingen zijn in dit verband, maar ook dat de ethische kaders, theoretische reflectie en kritische beschouwingen achterophinken. Die kloof willen ze in Maastricht dichten.

Kwesties

Welke leerzame participatieve praktijken en theoretische benaderingen zijn er? Wat zijn de valkuilen en beperkingen van participatie? Wat met de verleidelijke claims voor participatie als een instrument van maatschappelijke innovatie en de soms naïeve verwachtingen die ermee verbonden zijn? Zoals je merkt: men gaat in Maastricht geen kwesties uit de weg. Komen ook aan bod: participatiebeleid, innovatie door publieksparticipatie, wettelijke kaders voor cocreatie, filantropie en participatie, crowdsourcing en erfgoed

Divers

MACCH werkt transdisciplinair. Er worden dan ook interventies uit diverse hoeken verwacht: kunstenaars, menswetenschappers, erfgoedmensen, sociale wetenschappers, informaticaspecialisten, publiekshistorici enz. Je kunt nog tot 16 januari 2017 een voorstel voor een paper indienen.

Meer info

https://www.maastrichtuniversity.nl/events/conference-participatory-practices-arts-and-heritage