Seminarie Uw kerkenbeleidsplan: van papier naar praktijk. Juridische raad is goud waard!

woensdag, 14 juni, 2017 -
08:30 tot 17:00
vrijdag, 16 juni, 2017 -
08:30 tot 17:00
creative commons public use

Op 14 en 16 juni 2017 organiseert GD&A Advocaten samen met het CRKC een studiedag over kerkenbeleidsplannen en alle juridische aspecten die daarbij komen kijken.

Kerkelijke en burgerlijke overheden dienen op aansturen van de Vlaamse overheid thans een visie te ontwikkelen over het toekomstig gebruik van de (katholieke) parochiekerken in elk van de Vlaamse gemeenten. Deze visie dient te worden vertaald in een kerkenbeleidsplan. Dit kerkenbeleidsplan geldt voortaan ook als voorwaarde om nog in aanmerking te komen voor premies of subsidies van de Vlaamse overheid voor restauratie of renovatie van gebouwen van de eredienst.

Zodra het kerkenbeleidsplan is goedgekeurd en het principe van neven- of herbestemming van kerkgebouwen is vastgelegd, volgt de geleidelijke implementatie ervan. Zowel bij de opmaak van het kerkenbeleidsplan als in de uitvoerende fase worden kerkbesturen en gemeentebesturen geconfronteerd met een aantal juridische vragen en problemen.

Voor wie?

GD&A Advocaten en CRKC slaan tijdens dit seminarie de handen in elkaar om beheerders en eigenaars van kerkgebouwen wegwijs te maken in dit juridisch kluwen. Het burgerlijk recht, canoniek recht, ruimtelijke ordening, onroerend erfgoed, overheidsopdrachten en fiscaal recht worden daarbij onder de loep genomen.

Deze aspecten zullen tevens praktisch worden geduid aan de hand van een aantal pilootprojecten die door de stad Antwerpen thans worden uitgevoerd.

Waar?

14 juni 2017: Kapel Clarenhof, Guffenslaan 43, 3500 Hasselt

16 juni 2017: Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent

Programma en inschrijven 

Het volledige programma kan je hier raadplegen. 

Prijs: € 50
Inschrijven: inschrijven vóór 7 juni 2017 per mail naar studiedagen@gdena-advocaten.be