Studiedag Faro-conventie, participatie en het lokale erfgoedbeleid

dinsdag, 16 januari, 2018 (Hele dag)

Op 16 januari organiseert de Vlaamse overheid samen met FARO, Herita en de VVSG en studiedag over lokaal beleid en de Faro-conventie. De waarde van erfgoed voor de samenleving en de participatie van de samenleving bij erfgoed vormen de grondslagen van de Faro-conventie. 

Programma

Op deze studiedag staan vernieuwende modellen en voorbeelden om erfgoedgemeenschappen actief te betrekken bij het uitvoeren van (inter)gemeentelijk erfgoedbeleid centraal. 


In de voormiddag zullen verschillende sprekers ingaan op de betekenis van het verdrag voor het erfgoedbeleid en een overzicht geven van de verschillende participatiemogelijkheden. In de namiddag maak je kennis met een gevarieerd palet van goede praktijkvoorbeelden. In de sessies wordt getoond hoe (beleids-) participatie gerealiseerd kan worden in de intergemeentelijke erfgoedwerking. Daarnaast zal er voldoende tijd zijn om ideeën uit te wisselen en vragen te stellen. 

Het volledige programma wordt binnenkort bekendgemaakt.

Voor wie? 

De studiedag is bedoeld voor cultureel-erfgoedcellen, intergemeentelijke onroerend-erfgoeddiensten en hun besturen.

Praktisch

De studiedag gaat door in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel. Adres: Havenlaan 88, 1000 Brussel.

De dag wordt georganiseerd door het agentschap Onroerend Erfgoed, het Departement Cultuur, Jeugd en Media, FARO, Herita en VVSG.