Studiedag Faro-conventie, participatie en het lokale erfgoedbeleid

dinsdag, 16 januari, 2018 -
09:30 tot 16:00

Op 16 januari organiseert de Vlaamse overheid samen met FARO, Herita en de VVSG en studiedag over lokaal beleid en de Faro-conventie. De waarde van erfgoed voor de samenleving en de participatie van de samenleving bij erfgoed vormen de grondslagen van de Faro-conventie. Meer informatie over de studiedag vind je hier.

Programma

Op deze studiedag staan vernieuwende modellen en voorbeelden om erfgoedgemeenschappen actief te betrekken bij het uitvoeren van (inter)gemeentelijk erfgoedbeleid centraal. 

In de voormiddag zullen verschillende sprekers ingaan op de betekenis van het verdrag voor het erfgoedbeleid en een overzicht geven van de verschillende participatiemogelijkheden. In de namiddag maak je kennis met een gevarieerd palet van goede praktijkvoorbeelden. In de sessies wordt getoond hoe (beleids-) participatie gerealiseerd kan worden in de intergemeentelijke erfgoedwerking. Daarnaast zal er voldoende tijd zijn om ideeën uit te wisselen en vragen te stellen. 

Voormiddag (plenair)

9u30-10u: onthaal met koffie

10u: verwelkoming en inleiding door Gregory Vercauteren (FARO)

10u15: De participatiegedachte in het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed door Brigitte Myle (Departement Cultuur, Jeugd en Media)

10u30: De Faro-conventie, betekenis en relevantie voor een lokale/regionale erfgoedwerking door Marc Jacobs (FARO)

11u: De Faro-conventie en het erfgoedbeleid in Vlaanderen, een toetsing door Lynn De Clercq (Onroerend Erfgoed)

11u20: Participatie in de lokale praktijk door Hilde Plas en Joke Vanreppelen

12u: Round-up door Gregory Vercauteren (FARO)

12u15: Broodjeslunch en netwerkmoment

Namiddagsessies

keuze uit vijf parallelle sessies. 

 1. Publieksgerichte erfgoedwerking
  Wat betekent participatie voor je publiekswerking? Hoe pak je dat aan? Waarin schuilt de meerwaarde? 
   
 2. Actief burgerschap en de rol van de lokale overheid
  Wat is actief burgerschap en wat is de rol van de lokale overheid hierbij? 
   
 3. Beleidsparticipatie
  Hoe kan je burgers actief betrekken bij de beleidsvorming en uitvoering? Wat zijn randvoorwaarden en succesfactoren? Wat zijn de valkuilen? 
   
 4. Participatief waarderen - waarderen doe je niet alleen
  Een collectie beheren vraagt keuzes maar wie bepaalt de waarde erfgoed? Hoe betrek je de erfgoedgemeenschap en andere stakeholders bij je waarderingstraject? 
   
 5. Digitale co-creatie
  Hoe creëer je samen een community content rond erfgoed op platformen als Wikipedia? Do's en don'ts. 

13u30: eerste ronde parallelle sessies

14u45: tweede ronde parallelle sessies

16u: afsluitend woordje door Patrick De Rynck

Voor wie? 

De studiedag is bedoeld voor cultureel-erfgoedcellen, intergemeentelijke onroerend-erfgoeddiensten en hun besturen.

Praktisch

De studiedag gaat door in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel. Adres: Havenlaan 88, 1000 Brussel.

Inschrijven

Deelname aan deze studiedag is gratis.

Inschrijven is verplicht en kan nog tot 12 januari 2018. Het inschrijvingsformulier vind je hier.

De dag wordt georganiseerd door het agentschap Onroerend Erfgoed, het Departement Cultuur, Jeugd en Media, FARO, Herita en VVSG.