To End All Wars? Geopolitical Aftermath and Commemorative Legacies of the First World War

woensdag, 22 augustus, 2018 - 15:30 tot zaterdag, 25 augustus, 2018 - 18:00

Eind 1914 publiceerde H.G. Wells The War That Will End War, een bundeling patriottische essays waarin de oorlogsdeelname van Groot-Brittannië werd gerechtvaardigd. Die titel klinkt bekend in de oren, met name omdat hij later in andere contexten werd gerecupereerd, niet in het minst door de Britse eerste minister David Lloyd George en de Amerikaanse president Woodrow Wilson (‘the war to end (all) wars’).


Met To End All Wars? grijpen het In Flanders Fields Museum (Ieper) en CEGESOMA (Brussel) andermaal terug naar de titel, om zich in een meerdaagse internationale conferentie te buigen over een dubbele vraag: wat waren de gevolgen van de geopolitieke nieuwe orde die na deze zogenaamd laatste oorlog werd geïnstalleerd, en wat betekent dat voor de herdenking van deze oorlog tot op deze dag?


In 1918 zou de Wapenstilstand de oorlog beëindigd hebben. Maar de wapens zwegen daarmee niet. De oorlog had vier oude rijken uit elkaar geslagen. Hun ineenstorting creëerde machtsvacua, legde oude wonden bloot en sloeg nieuwe. De vredesconferentie van Parijs en de reeks daarop volgende verdragen boetseerden een nieuwe wereldorde die slechts weinig oplossingen bood. Geopolitiek lijkt het soms alsof de gevolgen van de Eerste wereldoorlog helemaal nog niet zijn uitgewerkt. En zien we daarvan ook niet de sporen in de (bijna voorbije) eeuwherdenking? Hoe merkwaardig is het, dat sommige redevoeringen tijdens de eeuwherdenking van 2014-2018 nauwelijks verschilden van het antagonistische taalgebruik aan geallieerde zijde in 1919? En waarom bijvoorbeeld, hekelen velen in de islam nog altijd de kwalijke gevolgen van een verdrag uit de Eerste Wereldoorlog voor het Midden Oosten?


To End All Wars? wil een balans opmaken van diverse vormen van erfenis van en betekenisgeving aan de Eerste Wereldoorlog, zoals die zich de voorbije honderd jaar hebben gereveleerd. Vanuit het unieke herdenkingsperspectief dat Ieper met zich meedraagt, wordt kritisch gereflecteerd over de voorbije vier jaar eeuwherdenking, en wordt de vraag gesteld welke betekenis de Eerste Wereldoorlog morgen nog moet of zal hebben.


IFFM en CEGESOMA wisten een indrukwekkend programma van sprekers samen te stellen, met Jay Winter, Nicolas Offenstadt, Carole Fink, Stefan Berger, Bruce Scates, Rae Frances, Pieter Lagrou, Piet Chielens en vele anderen.


Voor wie?

Deze conferentie is een absolute must voor iedereen die de voorbije jaren / decennia met de Eerste Wereldoorlog is bezig geweest.


Praktisch

Deelnemen aan het volledige programma kost €110. Studenten krijgen korting en betalen slechts € 80. Een dag naar keuze deelnemen aan de conferentie kost € 40, studenten betalen € 30. Partners uit het Netwerk Open Monumenten genieten ook een voordeeltarief bij inschrijven. Vraag naar de kortingscode bij onze partnermedewerkers Tom en Koen. 


De conferentie gaat door in het Cultuurcentrum van Ieper | Adres: Fochlaan 1, 8900 Ieper

De voertaal van de conferentie is Engels


Alle details en een registratieformulier zijn te vinden op de conferentie-website: www.teaw.be