(VOLZET) Landschapscontactdag: Picturale Landschappen

vrijdag, 12 oktober, 2018 -
09:00 tot 18:00

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert op 12 oktober de Landschapscontactdag met als thema ‘picturale landschappen’.


Al eeuwenlang worden landschappen vastgelegd op paneel, op perkament, op doek, in prent, op plaat. Soms is de weergave zakelijk en accuraat, getrouw aan de werkelijkheid; soms is ze kunstzinnig of gefantaseerd, een streling voor het oog. Landschappen werden schematisch afgebeeld zoals op de oudste kaarten of net heel gedetailleerd. De vastgelegde landschappen fungeren als expressie van de visuele werkelijkheid of als verbeelding van de innerlijke relatie tot de buitenwereld. Maar even interessant zijn de diepgewortelde mythes, paradijselijke idealen, vluchtige motieven, sterke symbolen of reactionaire ideeën die bepalend zijn geweest voor de wijze waarop landschappen zijn afgebeeld.


Programma

9u: Ontvangst, registratie en verwelkoming

9u30: Key Note: Het picturaal landschap, ultieme holistische synthese?  Door Marc Antrop (professor emeritus Universiteit Gent)

10u05: Het landschap in de Nederlandse kunst uit de 17de en 18de eeuw  Door Everhard Korthals Altes (kunsthistoricus Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft)

10u30: De culturele waarde van landschapsschilderkunst  Door Ernst Jenno Bos (voormalig onderzoeker Wageningen Economic Research) – lezing onder voorbehoud

10u55: Koffiepauze

11u15: Kunstenaarsherbergen en hun rol in het pleinairisme Door Marie Becuwe (Vakgroep Kunst-, Muziek en Theaterwetenschappen Universiteit Gent)

11u40: Landschapsschilders en natuurbehoud Door Anneleen Van Wulpen (Vakgroep Kunst-, Muziek en Theaterwetenschappen Universiteit Gent)

12u05: Het landschap en zijn picturaal verleden, inspiratie voor hedendaagse kunstenaars in residentie Door Kristof Reulens (Coördinator erfgoed en kunsten Stad Genk - Emile Van Dorenmuseum Genk)

12u20: Broodjeslunch

13u10: Sprekende landschappen: monumentale landschapsschilderingen als educatieve elementen in de schoolarchitectuur 1890-1930 Door Mario Baeck (Onderzoeker en secretaris vzw Wintertuin)

13u35: De Leie als instrument bij de Latemse schilders Door Piet Boyens (Kunst kenner-curator, voormalig cultuurfunctionaris en ereburger Sint-Martens-Latem)

14u00-16u30: Excursies

Fietsexcursie: Gegidste fietstocht doorheen de Latemse meersen en het landduinencomplex rond Buizenberg met uitzichten op de Leievallei en traject langsheen de dorpskom van Deurle en de gekende Rode beukendreef. Deze fietstocht wordt gecombineerd met een bezoek aan de woning Gust De Smet (museum) en het museum Gevaert-Minne.

Wandelexcursie: Gegidste wandeltocht vanaf de Leiebocht bij de dorpskom van Sint-Martens-Latem en de gekende Koutermolen doorheen de villawijken rond het gehucht Brakel en De Warande. Deze wandeltocht wordt gecombineerd met een bezoek aan het museum Gevaert-Minne en zaal De Kluis (tentoonstelling Gust De Smet).

16u30-18u: Afsluitende drink in de Oude Brouwerij, Dorp 24, 9830 Sint-Martens-Latem


Locatie

De Raadzaal Gemeentehuis Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem


Inschrijven

Inschrijven voor deze landschapscontactdag is niet meer mogelijk. 


In samenwerking met:

Vrije Universiteit Brussel – Vakgroep Kunstwetenschappen & Archeologie
Universiteit Gent – Vakgroep Geografie, Vakgroep Geschiedenis & Vakgroep Archeologie
Universiteit Antwerpen – Departement Geschiedenis
Katholieke Universiteit Leuven – Onderzoekseenheid Middeleeuwen
Universiteit Amsterdam – capaciteitsgroep Algemene Cultuurwetenschappen
Gemeente Sint-Martens-Latem
Erfgoed Deurle

Tijdens de Vlaamse landschapscontactdag staat het onderzoek naar de genese en dynamiek van het Vlaamse cultuurlandschap centraal. Dit uniek platform biedt de mogelijkheid om recente onderzoeksmethoden en –resultaten omtrent landschapsgenese voor te stellen. Daarnaast is er ook ruimte voor discussie en uitwisseling van kennis en ideeën binnen het brede landschapsonderzoek.

Afbeelding bovenaan: Kanaal Brugge-Sluis (1920) door Emmanuel Viérin ©vereniging “Emmanuel Viérin 1869-1954”