Vormingen archeologie

donderdag, 23 maart, 2017 (Hele dag)
woensdag, 29 maart, 2017 (Hele dag)
(c) Agentschap Onroerend Erfgoed

Het Agentschap Onroerend Erfgoed organiseert eind maart twee vormingsactiviteiten in de archeologische sfeer: een over de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) en een over  het steentijdperk, vooronderzoek en archeologienota’s.

Er is de jongste tijd nogal wat veranderd voor archeologen in Vlaanderen. Tijd voor vorming en infosessies die archeologen en andere betrokkenen meer houvast bieden.

Centrale Archeologische Inventaris 

De infosessie over de Centrale Archeologische Inventaris richt zich vooral tot ruimtelijk planners, stafmedewerkers van onroerenderfgoeddiensten, ambtenaren in de stedenbouw en MER-deskundigen. De halve dag is bedoeld voor mensen die nog geen toegang hebben tot de CAI en die professioneel in aanraking komen met archeologie. Je wordt wegwijs gemaakt in de CAI. Wie toegang wil tot de dataset, moet deze infosessie volgen.

Steentijdonderzoek

Deze vormingsvoormiddag vindt plaats in samenwerking met onderzoekers van de KU Leuven en de UGent. Uitgangspunt is dat steentijdsites  specifieke uitdagingen met zich meebrengen. Vaak gaat het om verspreide mobiele artefacten, en niet om zichtbare of bewaarde bodemsporen. Het onderzoek moet dan ook andere strategieën en methodes volgen. Wie de vorming volgt, zal meer houvast krijgen bij het schrijven van een archeologienota of het organiseren van een vooronderzoek.

Meer info

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/actueel/nieuws/twee-nieuwe-vormingsactiviteiten/