Alfabet van de erfgoedsector: badges

Erfgoed heeft ontzettend veel te bieden. Het is dan ook niet meer dan logisch dat mensen – bezoekers, betrokkenen, vrijwilligers, wijzelf – iets opsteken van die plek, dat verhaal en de verschillende objecten… Het kersverse Erasmus+-project ‘Badges’ van de Europese Unie wil dat ‘leren in erfgoed’ erkennen en zelfs een Europese ‘badgingcultuur’ lanceren.

Erfgoedleren

We hebben het dus over (informeel) erfgoedleren en hoe je dat kunt valideren. Maar wat is erfgoedleren? Het gaat om een brede waaier van competenties die je door te participeren aan erfgoed – ook bezoeken is een vorm van participeren – opdoet en versterkt, bewust en onbewust. En die de beleving kunnen versterken. Een lukrake greep: ideeën over Europees burgerschap, ecologisch bewustzijn, sociale competenties, meer weten over een site enz. Het gaat bij erfgoedleren dus om veel meer dan ‘lessen geschiedenis’ en ‘educatieve activiteiten’ voor jongeren, hoe waardevol die ook zijn, vanzelfsprekend.

Certificaat

Al dat leren en beleven leidt niet tot diploma’s of medailles wegens bewezen verdiensten. Ook op cv’s ga je het zelden terugvinden. Terwijl je als erfgoedparticipant dus wel degelijk competenties versterkt. Het is hier dat Badges om het hoekje komt kijken: noem het een soort van mini-certificaat. Het gaat erom dat erfgoedsites ‘zichtbaar’ willen erkennen waar mensen inspanningen voor hebben gedaan én dat daar ook een notie ‘kwaliteit’ mee verbonden wordt. Gelukkig kan dat tegenwoordig digitaal en hoeven we dus niet met z’n allen beladen met onze opgespelde badges rond te lopen. Je e-badges horen thuis in je computer. Als bewijs, collector’s item, gadget, beloning enz.

Leerlandschap

Naarmate het project zich verder ontwikkelt, kan er een heel ‘Badges-leerlandschap’ ontstaan, waarin erfgoedorganisaties met elkaar verbonden raken en zich inzetten om welbepaalde maatschappelijke doelen te realiseren. Zo word je als erfgoedplek ook verplicht om na te denken wat je precies te bieden hebt. En zo kan erfgoed en kunnen erfgoedsites actieve actoren worden in het ‘levenslang leren’ dat we met z’n allen geacht worden te doen.

Alden Biesen?

Alden Biesen is een Vlaamse partner en pionier in het Badges-project, dat voor erfgoedsites dus een belangrijke nieuwe troef kan worden. Een voorbeeldproject is de tentoonstelling Limburg tussen staf en troon. Duizend jaar graafschap Loon (nog tot 10 maart). 

Meer informatie

Meer over badges vind je op de (Engelstalige) Europese projectwebsite.
 

Ook in de reeks 'Alfabet van de erfgoedsector': 
Open Erfgoed
Zen-Monument
Onroerenderfgoedgemeente
Onroerenderfgoeddepot
Europa Nostra
Strategie 21
Berlin Call to Action
Onroerenderfgoedrichtplan
Landschapsatlas
Inbreuken en misdrijven tegen het onroerend erfgoed
Afwegingskaders