Alfabet van de erfgoedsector: Berlin Call to Action

Het moet de jongste telg zijn in ons ABC van de erfgoedwereld: de Berlin Call to Action werd op 22 juni gelanceerd in, wel ja, Berlijn. Het is een warme oproep voor een Europees actieplan voor erfgoed (onroerend, roerend, immaterieel, digitaal) met ambitie. Het initiatief past in het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Ook jij kan de oproep ondertekenen!


De oproep tot actie is een initiatief van de drie organisatoren van de European Cultural Heritage Summit, waaronder ook Europa Nostra. Uitgangspunt is de idee dat de grote principes uit de belangrijke internationale teksten en conventies concrete toepassing verdienen. Dat is momenteel nog lang niet het geval, en zeker niet in alle landen. Nog niet alle conventies zijn bijvoorbeeld geratificeerd.


De oproep richt zich met name ook tot Europese politici: er moet een ambitieus Europees actieplan voor erfgoed komen, erfgoed moet een strategische prioriteit worden in EU-programma’s en -meerjarenplannen en er is nood aan een platform dat de samenwerking tussen publieke en privéactoren bevordert.


Europa

In de call wordt expliciet verwezen naar de (waarden)crisis waarin Europa en de Europese Unie verkeren. Hij bevat een pleidooi om de toon van het Europees narratief om te gooien: Europa is meer dan een politieke, economische en veiligheidsunie: “We put our shared cultural heritage where it belongs: at the very heart of Europe’s policies and priorities.”
Het hart van de oproep – goed voor 3,5 bladzijde – zijn zeven ambitieuze acties. Iedereen die bekommerd is om Europa’s verleden, heden en toekomst, wordt uitgenodigd om de oproep te ondertekenen en te delen.


Meer informatie

Je kan volledige Berlin Call to Action vinden in bijlage onderaan dit bericht. 

Meer informatie over de Berlin Call to Action vind je hier

Ook in de reeks 'alfabet van de erfgoedsector': 
Open Erfgoed
Zen-Monument
Onroerenderfgoedgemeente
Onroerenderfgoeddepot
Europa Nostra
Code van goede praktijk voor archeologie en metaaldetectie
Strategie 21
Onroerenderfgoedrichtplan