Alfabet van de erfgoedsector: Europa Nostra

Dé Europese belangenbehartiger en pleitbezorger voor in de eerste plaats onroerend en natuurlijk erfgoed: dat is in het heel kort wat Europa Nostra sinds 1963 is. Lobbyen voor het erfgoed op alle politieke niveaus, best practices in alle erfgoedfuncties promoten en alarm slaan als sites bedreigd zijn: dat zijn drie belangrijke elementen uit de missie van deze koepelorganisatie, de grootste in haar soort.


Dat we momenteel het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed beleven, is onder meer het gevolg van het vaak onzichtbare werk van Europa Nostra, dat actief is in meer dan veertig landen en waarvan het secretariaat zich in Den Haag bevindt. Leden zijn niet-gouvernementele erfgoedorganisaties zonder winstgevend doel.


Europa Nostra levert beleidsvoorbereidend en -beïnvloedend werk (o.m. bij de Europese Unie, de Raad van Europa en UNESCO). De organisatie houdt jaarlijks haar European Heritage Congress en voert het tweejaarlijkse 7 Most Endangered-programma uit, waarin ze bedreigde sites voor het voetlicht brengt. Europa Nostra reikt ook jaarlijks de prestigieuze EU Prize for Cultural Heritage of de Europa Nostra Awards uit, samen met de Europese Commissie. Daar zijn ook bij ons al laureaten van. Europa Nostra heeft sinds 1988 ook in België een afdeling.


Europa Nostra noemt zichzelf een burgerbeweging: “Wij zijn de stem van iedereen die gelooft dat cultureel erfgoed een vitaal aspect van onze economie, onze samenleving, onze cultuur, ons milieu en ons welzijn is, en van de toekomst van Europa.”

Ook in de reeks 'alfabet van de erfgoedsector': 
Open Erfgoed
Zen-Monument
Onroerenderfgoedgemeente
Onroerenderfgoeddepot
Code van Goede Praktijk voor Archeologie en Metaaldetectie