Buurten met erfgoed is op zoek naar een projectmedewerker

Heb je zin om leerkrachten, leerlingen en lokale erfgoedpartners met elkaar te verbinden? Samen te onderzoeken hoe we maatschappelijke uitdagingen kunnen aangaan? Deze mensen te coachen bij een inspiratietraject? Stel je dan nu kandidaat als deeltijds projectmedewerker.

Wat doet Buurten met erfgoed?

Buurten met erfgoed verbindt secundaire scholen en lokale erfgoedpartners rond een lokale uitdaging. De scholen en partners worden actief gecoacht gedurende een uniek traject. Samen onderzoeken ze hoe een lokale uitdaging op het vlak van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, lokale economie, mobiliteit, architectuur, veiligheid, cultuur, diversiteit, solidariteit en armoede, … in de loop der jaren evolueerde. Vervolgens verkennen ze mogelijke oplossingen om in de toekomst met deze uitdaging op een duurzame en respectvolle manier om te gaan. Buurten met erfgoed is een traject van denken én doen: leerlingen, leerkrachten, directies en betrokken partners verdiepen zich in een lokale uitdaging, en ontdekken dat ze wel degelijk een verschil kunnen maken door de handen in elkaar te slaan. Leerdoelen m.b.t. erfgoed, burgerschap en duurzaamheid staan voorop, maar evengoed meer vakspecifieke doelen komen aan bod.

Opdracht

In de periode 2019-2021 zal Buurten met erfgoed een methodiek ontwikkelen in een aantal pilootscholen, om die vervolgens uit te dragen naar het secundair onderwijs en het erfgoedveld in Vlaanderen en Brussel
Om deze pilootprojecten in goede banen te leiden zoeken we een krachtige trekker die zeer vertrouwd is met het onderwijs; die veel oog heeft voor samenwerking, die mensen weet te verbinden rond de thema’s erfgoed en duurzaamheid en die meer dan klaar is voor een nieuwe uitdaging.

We verwachten dat je als trekker de samenwerking aangaat met meerdere secundaire scholen (diverse netten en types) verspreid over Vlaanderen en met hen én lokale partners activiteiten voor leerlingen uitwerkt. In nauwe samenwerking en overleg met de stuurgroep Buurten met erfgoed ontwikkel je vanuit deze pilootprojecten een methodiek die ruim kan worden uitgedragen. 

De stuurgroep van Buurten met erfgoed is een partnerschap tussen CANON Cultuurcel, Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (departement Omgeving), erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei, FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, Herita, Histories, Mooss, en de Provincie Oost-Vlaanderen. Het partnerschap wordt ondersteund door Cera. Buurten met erfgoed ontwikkelde reeds een aanpak voor scholen uit het lager onderwijs: www.buurtenmeterfgoed.be

Jouw profiel

 • Je hebt ervaring in het secundair onderwijs, als leerkracht, of in een overkoepelende of ondersteunende dienst. Je hebt een bachelor- of masterdiploma.
 • Je bent thuis in de wereld van eindtermen en leerplannen, en weet informatie die je daarover nodig hebt vlot te vinden.
 • Kennis van Cultuur in de Spiegel is een pluspunt.
 • Je hebt affiniteit met onroerend, roerend en immaterieel cultureel erfgoed, en met het thema duurzaamheid.
 • Je hebt kennis van en/of ervaring met educatieve werkvormen en methodieken.
 • Je zal je regelmatig moeten verplaatsen; je wordt aangemoedigd daarbij gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Jouw competenties

We zoeken een trekker die:

 • zowel mondeling als schriftelijk vlot kan communiceren;
 • een projectplanning kan uitzetten en opvolgen;
 • ondernemend en besluitvaardig is;
 • graag creatief denkt en werkt;
 • niet bang is om te evalueren, en om zelf te leren;
 • goed kan analyseren en synthetiseren;
 • vlot kan omgaan met de specificiteit van een schoolcontext;
 • nauw kan samenwerken met de collega’s van de stuurgroep. 

Wat hebben we te bieden?

 • Een uniek traject waardoor je mee geschiedenis kan schrijven op het vlak van erfgoededucatie en educatie voor duurzame ontwikkeling.
 • Een deeltijds contract (2 of 2,5 dagen per week) van bepaalde duur voor 1 jaar, dat verlengd kan worden tot uiterlijk 31/12/2021.
 • Je start zo snel mogelijk.
 • Standplaats is FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel. 
 • Naargelang opleiding en ervaring wordt de functie ingeschaald op niveau L1/paritair comité 329.01. Relevante ervaring kan tot max. 4 jaar worden meegerekend. 
 • Maaltijdcheques, groepsverzekering, woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Detachering is bespreekbaar (bachelor maximaal 11 jaar anciënniteit; master maximaal 2 jaar anciënniteit).

Selectie

Richt je motivatiebrief en cv per e-mail, uiterlijk op 4 april 2019, en met als onderwerp ‘vacature Buurten met erfgoed’ aan: 

Marc Jacobs, directeur 
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw
jobs@faro.be

De sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld volgens het privacybeleid van FARO dat raadpleegbaar is via faro.be/privacybeleid.
Indien je positief bericht ontvangt, word je op 25 april 2019 uitgenodigd voor een selectiegesprek bij FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel.

Wens je meer info, of heb je vragen?

Je kan contact opnemen met:
Hildegarde Van Genechten, hildegarde.vangenechten@faro.be, 02 213 10 71
Daphné Maes, daphne.maes@historiesvzw.be, 015 20 51 74