Een tipje van de sluier over de keynotelezing van Machteld Linssen op het Open Monumentencongres

Erfgoed in onze leefomgeving maakt het verleden tastbaar en beleefbaar. Het doorleefde erfgoed biedt kansen om verhalen uit het collectieve geheugen vanuit verschillende perspectieven te vertellen en bij elkaar te laten komen. Erfgoed kan dan ook een belangrijke maatschappelijke meerwaarde hebben. Toch is de verhalende waarde van onroerend erfgoed onderbelicht in het monumentenbeleid in Nederland. Deze is traditioneel gericht op de instandhouding van de materiële waarden. Is het tijd om de bakens te verzetten? Moet er meer aandacht komen voor de betekenis van monumenten als herinneringsdrager? Je komt het te weten tijdens de keynotelezing van Machteld Linssen op het Open Monumentencongres.

De keynotespreker

Machteld Linssen is programmamanager Verkenningen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voorheen was ze betrokken bij het programma Herbestemming en het projectbureau Belvedere.

Meer over het Open Monumentencongres vind je hier