Een uniek monumentendebat op het Open Monumentencongres

Ben je ook benieuwd hoe het onroerenderfgoedbeleid zal evolueren? Naar aanleiding van de verkiezingen in mei nodigen we vertegenwoordigers van politieke partijen uit om hun visie op onroerend en varend erfgoed te delen met de erfgoedsector. Welke krachtlijnen willen zij uitzetten als ze de minister kunnen aanleveren? Welke bakens willen zij verzetten? En wat is hun boodschap voor de erfgoedsector? Kom op 14 maart mee discussiëren over de uitdagingen die op tafel liggen en deel je vragen of bedenkingen met je collega’s en beleidsmakers van de toekomst.

Het debat in het kort:

  • Politici geven de partijvisie op erfgoed en hun belangrijkste krachtlijnen voor een erfgoedbeleid
  • Vragen vanuit de erfgoedsector worden beantwoord door de politici
  • Meningen en reacties worden verzameld en in beeld gebracht

Waarom organiseren we dit debat? 

Herita wenst een concrete bijdrage te leveren aan dit verkiezingsjaar, als pleitbezorger voor erfgoed en de sector. In 2018 organiseerde het een eerste proeftraject naar aanleiding van de nieuwe regelgeving. Nu ligt de focus op de bouwstenen van een erfgoedbeleid zoals herbestemming, beheer, financiering, erkenning, participatie, ontsluiting en samenwerking. Stel daarom geen vragen over een premiepercentage of de samenstelling van een restauratiedossier maar wel over de rol van vrijwilligers bij de instandhouding van erfgoed, over een geïntegreerde benadering van herbestemming, over participatie bij de opmaak kerkenbeleidsplannen, over het belang van gedeelde verantwoordelijkheid en samen beslissingen nemen of over een integrale aanpak van funerair erfgoed.


Stel hier jouw vraag

 

Wie zetelt in het debat?

Johan Danen

Johan Danen is Vlaams Parlementslid voor Groen. Hij zetelt in diverse commissies als volksvertegenwoordiger voor Limburg, zoals de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn. Hij gaf les aan de PXL en UHasselt en was daarvoor actief in de sociale economie. In het Vlaams Parlement zal u hem vooral aan het werk zien rond thema’s als hernieuwbare energie, klimaat, het wegwerken van de lange wachtlijsten en de transitie naar een betere, duurzame mobiliteit. 


Jean-Jacques De Gucht

Jean-Jacques De Gucht is Vlaams Parlementslid voor Open Vld. Hij zetelt in diverse commissies als volksvertegenwoordiger voor Oost-Vlaanderen, zoals de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media en de Commissie voor Toerisme en Onroerend Erfgoed. Hij neemt sinds januari 2019 een schepenambt op in Aalst als schepen van Openbare Werken, Stadsvernieuwing, Personeel en Mobiliteit.


Manuela Van Werde

Manuela Van Werde is Vlaams Parlementslid voor N-VA. Ze zetelt in diverse commissies als volksvertegenwoordiger voor Antwerpen, zoals de Commissie voor Toerisme en Onroerend Erfgoed en de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Na een carrière in de media als reporter-eindredacteur voor radio en televisie, focust ze zich nu volledig op haar politieke loopbaan; sinds januari 2019 ook als gemeenteraadslid in Antwerpen. Haar politiek interesseveld focust op cultuur en erfgoed.


Kris Verduyckt

Kris Verduyckt is Limburgs sp.a kandidaat voor de parlementsverkiezingen op de tweede plaats. Kris Verduyckt heeft een verleden als Schepen van Cultuur van Lommel en als voorzitter van de lokale Erfgoedvereniging: Erfgoed Lommel.  


 


An Christiaens

An Christiaens is Vlaams Volksvertegenwoordiger voor CD&V en schepen van Cultuur in Tongeren. Ze vertegenwoordigt de kieskring Limburg in o.a. de commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid.