Eerste onroerenderfgoedrichtplan in Vlaanderen goedgekeurd

Het onroerenderfgoedrichtplan voor de mergelgroeven in Riemst, partner in het Netwerk Open Monumenten, is het eerste onroerenderfgoedrichtplan in Vlaanderen dat wordt goedgekeurd door minister-president Geert Bourgeois, bevoegd voor onroerend erfgoed. Weet je niet meer exact wat een onroerenderfgoedrichtplan inhoudt? Lees er dan dit item uit onze reeks 'Alfabet van de erfgoedsector' nog even op na. 

Het plan voor de mergelgroeven bestaat uit acht ambities voor het behoud, beheer en beleid van en voor de mergelgroeven in Riemst:

  1. De groeven krijgen een duurzaam beheer in functie van veiligheid, natuur en erfgoed;
  2. De erfgoedwaarden en de natuurwaarden krijgen een integrale bescherming;
  3. De zorg voor de groeven wordt optimaal ondersteund;
  4. De bovengrond krijgt gepaste bestemmingen;
  5. Stabilisaties die nodig zijn voor de openbare veiligheid worden uitgevoerd;
  6. Een duidelijk afsprakenkader voor ingrepen boven de groeve die ondergronds gevolgen kunnen hebben;
  7. Eigenaars van gronden boven de groeven krijgen ondersteuning;
  8. Stimuleren van een grotere bewustwording van de groeven door de kennis erover aan te wakkeren. Zo wordt het draagvlak voor dit erfgoed versterkt.

Voor welke uitdagingen zorgen de mergelgroeven?  

De mergelgroeven zijn zowel op historisch als op ecologisch vlak waardevol, maar ze brengen ook uitdagingen mee. Eigenaren van percelen op een groeve worden ermee geconfronteerd wanneer bijvoorbeeld hun omgevingsvergunning wordt geweigerd vanwege de onstabiele ondergrond, of wanneer ze een woning willen kopen of verkopen. Maar er zijn soms ook plotse incidenten, zoals instortingen of grondverschuivingen. De onzekerheid die door de groeven ontstaat, wil het agentschap Onroerend Erfgoed, de gemeente Riemst, de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst Oost-Haspengouw en Voeren en het agentschap Natuur en Bos met de opmaak van dit plan verminderen.

Hoe gaat het nu verder?

De gemeente Riemst, de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst Oost-Haspengouw en Voeren, het agentschap Onroerend Erfgoed en het agentschap Natuur en Bos hebben met dit richtplan op papier gezet welke richting ze samen uit willen gaan, en hoe ze dit willen realiseren in samenspraak met de bevolking. Concrete acties voor de realisatie van de ambities komen in een actieprogramma dat later volgt.

Het volledige nieuwsitem kan je lezen op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed.