Erfgoed verbindt: een digitale brochure die je laat kennismaken met Vlaamse bruggenbouwers

Op onze website vind je al een tijdje praktijkverhalen van De Steenschuit, IOED Erfpunt, Wakkerdal en Erfgoedcel K.Erf, het Ypermuseum en Stad Leuven. FARO en Herita gingen samen op zoek naar bruggenbouwers uit de Vlaamse roerend-, immaterieel en onroerend erfgoedsector die 100% inzetten op samenwerking. Waarom de nadruk op samenwerking lag? Omdat samenwerking de rode draad vormde in de lezingenreeks 'Thank Europe It's Monday' die FARO en Herita in 2018 organiseerden. 


Thank Europe it's Monday

De lezingenreeks Thank Europe it's Monday bestond uit vijf lezingen door internationaal gerennomeerde sprekers. Zo bracht Koen Van Balen een betoog over erfgoed en welzijn, had Sophia Labadi het over de sociale rechtvaardigheid in musea, liet John Schofield zien hoe 'erfgoed voor iedereen' in de praktijk toegepast kan worden en tot slot vroeg Cornelius Holtorf zich af hoe de toekomst van erfgoed eruit zou zien.

Opvallend was dat hoewel de thema's per lezing sterk verschilden, er in elke lezing een duidelijk verhaal rond samenwerking te herkennen was.


Bruggenbouwers

Naar aanleiding van de thema's en reflecties van de sprekers gingen FARO en Herita op zoek naar Vlaamse erfgoedorganisaties en erfgoedzorgers die al bijzondere samenwerkingen aangaan binnen de sector en over de beleidsdomeinen heen. Deze bijzondere verhalen werden gebundeld in een digitale brochure. 

In de digitale brochure vind je een samenvatting van de lezingenintroducties van de sprekers en prakijkvoorbeelden uit Vlaanderen die aansluiten bij thema's en reflecties uit de verschillende lezingen. Onderaan kan je de publicatie downloaden.

Bijlage: