Europa zoekt een coördinator netwerk- en capaciteitsopbouw van erfgoedsites met het Europees erfgoedlabel

Oproep: Europa zoekt een coördinator voor de ontwikkeling en het management van netwerk- en capaciteitsopbouw van erfgoedsites met het Europees erfgoedlabel


De inzendingen van deze oproep moeten bijdragen aan het vooropgestelde doel van het Europees Erfgoedlabel, nl. het Europees gevoel van verbondenheid versterken. Meer specifiek wil het Europees Erfgoedlabel het gevoel van verbondenheid bij Europese jongeren versterken. Die verbondenheid steunt op gedeelde waarden, een gedeelde Europese geschiedenis en gedeeld erfgoed. Daarnaast versterkt het Europees Erfgoedlabel de interculturele dialoog door nationale en regionale diversiteit te waarderen.


Het doel van deze oproep is om uit de inzendingen een coördinator te selecteren (één organisatie of een consortium van organisaties) die netwerkactiviteiten zal organiseren, die ontwikkeling van kennis, vaardigheden en management opbouwt, die instaat voor de uitwisseling van best practices tussen sites met het Europees Erfgoedlabel en die communicatie en promotie voert rond de evenementen. De functie van coördinator omvat volgende hoofddoelen: 

  • Sites met een Europees Erfgoedlabel aanzetten tot netwerken
  • Die sites aanmoedigen en stimuleren om gedeelde projecten zoals jeugduitwisselingen, vrijwilligerswerking, uitwisseling van medewerkers, gedeeld curatorwerk,… op te zetten
  • Training voor sitemanagers en personeel om zo de capaciteit van de sites te verhogen naar internationaal niveau 
  • Ondersteuning in de ontwikkeling van educatieve projecten, marketing en toerisme
  • De zichtbaarheid van Europese acties op sites met het Europees Erfgoedlabel verhogen


Deadline om je voor te dragen: 3 januari 2019
Meer informatie en belangrijke documenten vind je hier