European Heritage Days Assembly: een impressie

Elk jaar in oktober organiseert de Raad van Europa in samenwerking met de Europese Commissie de European Heritage Days Assembly. Van woensdag 17 tot en met vrijdag 19 oktober kwamen heel wat nationale en regionale coördinatoren van Open Monumentendag samen in het Palais de l’ Europe in Straatsburg. Drie dagen lang gaan ze met elkaar in debat en bespreken ze nieuwe ideeën en Open Monumentendag-trends. 

België is elk jaar goed vertegenwoordigd. Zowel Vlaanderen als Wallonië en Brussel hebben hun zitje in het halfrond. Voor Vlaanderen reisden collega's Tom Van de Velde en Tom Dorau af naar de zetel van de Raad van Europa.

Dag 1, woensdag 17/10/2018

De eerste dag startte met een boeiende uiteenzetting van mevrouw Dragana Lucija Ratković Aydemir. Dragana is directeur van Muze/Muses in Zagreb (Kroatië), een bureau dat overheden ondersteunt op gebied van cultureel toerisme, cultuurmanagement en erfgoedinterpretatie. In haar lezing had ze het onder meer over het creëren van duurzame en laagdrempelige erfgoedgemeenschappen. Volgens Dragana vormen die duurzame erfgoedgemeenschappen op lokaal niveau dé link tussen het publiek en het erfgoed.  

Na de lunch ging het verder met een panelgesprek over de toekomst van het Europees cultureel erfgoed, waarna een tiental succesvolle Europese erfgoedprojecten aan de vergadering werden gepresenteerd. Een overzicht van deze projecten vind je hier.

Dag 2, donderdag 18/10/2018

Tijdens de voormiddag werd de groep opgedeeld in twee kleinere groepen voor parallelle workshops. In een eerste workshop kregen de deelnemers een demonstratie van technieken die in het Museum of Contemporary Art of Crete (Griekenland) worden ingezet om jongeren aan het denken te zetten over hun Europese identiteit. Parallel vond er een tweede sessie plaats die ook focuste op jeugd en samen nadacht over: 'hoe kan je jongeren engageren om hun erfgoed te ontdekken en te koesteren?'. 

In de namiddag werden nog enkele inspirerende voorbeelden gegeven van grensoverschrijdende samenwerkingen tussen enerzijds Letland en Litouwen en anderzijds Schotland en Engeland. Daarna kregen 10 landen en regio’s de mogelijkheid om hun activiteiten in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed te presenteren. Zo ook Tom Van de Velde, afdelingshoofd sectorontwikkeling, en Tom Dorau, productontwikkelaar Open Monumentendag. Hun presentatie ging voornamelijk over de feestelijkheden naar aanleiding van de dertigste editie, de inspiratiegids voor Open Monumentendag-organisatoren en de lancering van de ledenbeweging Open Monumenten.

Deze lange dag vol met groepssessies en presentaties werd uiteindelijk afgesloten met een avondlijke vergadering over internationale samenwerking rond minderhedenparticipatie. Het initiatief hiervoor werd genomen door Schotland en Engeland. Ook Vlaanderen heeft interesse om mee te werken aan dit mooie project rond erfgoedparticipatie.

Dag 3, vrijdag 19/10/2018

Vrijdagvoormiddag werd in beslag genomen door één grote werkvergadering met twee belangrijke onderdelen. In de eerste helft van de vergadering werden er nieuwe voorstellen voor grensoverschrijdende samenwerkingen gedaan en werd er gezamenlijk beslist welke ideeën door Europa verder uitgewerkt kunnen worden. Na de pauze werden enkele mogelijke Europese thema’s voor de volgende jaren besproken en werden er voorstellen gedaan voor nieuwe thema’s. Het Europees thema voor Open Monumentendag 2019 ligt al vast: Arts & Entertainment. 

Na de werkvergadering was het tijd om afscheid te nemen van de collega-coördinatoren. Na drie dagen intens vergaderen, brainstormen en workshops volgen, keerde iedereen met een hoofd vol ideeën en nieuwe inspiratie huiswaarts.