Herita inspireert: vormingsaanbod najaar 2017

Herita plant in het najaar enkele vormingsmomenten voor de erfgoedsector. De thema’s die aan bod zullen komen geven we je graag nu al mee. 

 • Herita zit mee in de stuurgroep van het project Buurten met Erfgoed. Op 28 september vindt in het kader van Buurten met Erfgoed het coachingstraject 'train-the-trainer' plaats. Meer informatie over deze sessie vind je op onze kalender
   
 • Tenslotte biedt Herita in samenwerking met Davidsfonds, FARO, Heemkunde Vlaanderen, Familiekunde Vlaanderen en Open Kerken een nieuwe vorming in de  workshopreeks  ‘erfgoed in de praktijk’ aan. Het thema van dit najaar? Publieksfeedback.  Op 12 oktober gaat deze workshopreeks van start. Meer over deze sessies vind je op onze kalender.
 • Op 7 november organiseert Herita een uitgebreide infosessie over de Herita-projectrekeningen die je bij Herita kan afsluiten voor financiële steun aan jouw erfgoedproject. Meer informatie hierover vind je op onze kalender.
   
 • Stip 30 november aan in je agenda, want dan organiseert Herita een Open Moment rond gidsenwerking en diversiteit. Klasgroepen worden steeds diverser door onder andere het M-decreet en multiculturaliteit. Hoe je aansluiting bij alle kinderen vindt en hoe je omgaat met anderstaligheid kom je tijdens dit inspiratiemoment te weten. Meer over dit Open Moment vind je op onze kalender.
   
 • Daarnaast wordt ook aan gidsenwerking in de erfgoedsector veel aandacht besteed. Zo organiseert Herita samen met Toerisme Vlaanderen en FARO een workshopreeks over kwaliteit in gidsenwerking. Meer concrete informatie over deze workshopreeks volgt snel. Houd daarom onze website in het oog.
   
 • Uiteraard komt er in 2018 opnieuw een Open Monumentencongres aan. Voor deze jaarlijkse afspraak met de erfgoedsector geven we graag de datum mee. Save the date, want 15 maart is het zover!