Hoe organiseer ik sociale en toegankelijke erfgoedactiviteiten?

Hoe organiseer ik sociale en toegankelijke erfgoedactiviteiten? Dit was het thema van de vormingsreeks 'Erfgoed in de Praktijk' uit het najaar van 2016. Kon je deze vormingsreeks niet bijwonen? Geen nood! Er is nu ook een bijzonder artikel geschreven dat nauw aansluit bij deze vormingsreeks en thematiek. 

In het artikel geeft Katrijn D'hamers je bruikbare tips in verband met cultuuraanbod en erfgoedparticipatie. Wij lichten voor jou alvast drie belangrijke aspecten uit, waar je zelf mee aan de slag kan.

Aanbod

Werk samen met verenigingen die mensen in armoede een warm hart toedragen. Op die manier zorg je voor meer betrokkenheid. Deze verenigingen kunnen de signalen van mensen die in armoede leven en hulp nodig hebben veel beter inschatten dan jijzelf. Medewerkers van zulke verenigingen zijn de sleutelfiguren in de samenstelling van jouw cultuuraanbod. Hoe iets wordt georganiseerd is belangrijker dan wat je aanbiedt. Stimuleer het feit dat mensen in groep aan cultuur of erfgoed kunnen doen. Individueel iets doen is bedreigend en vaak een te grote stap. 

Communicatie

Gebruik zo veel mogelijk verschillende elementen om te communiceren. Persoonlijke gesprekken kunnen aangevuld worden met een flyers of folders. Mensen in armoede hebben vaak beperkte toegang tot het internet of smartphone. Digitale communicatie is dus niet altijd de beste keuze voor deze groep. Werk ook hiervoor samen met verenigingen. Zij kunnen je helpen bij het kiezen van beelden en samenstellen van teksten. 

Psychologische drempels

Mensen in armoede moeten de tijd krijgen om aan cultuur of erfgoed te wennen. Cultuur- of erfgoedparticipatie maakte als kind en/of als volwassene geen deel uit van hun leefwereld. Geef hen daarom tijd om te wennen aan een nieuwe context. Probeer vertrouwen uit te stralen. Dit kan je eenvoudig doen door een vaste contactpersoon in je organisatie aan te stellen, een badge te dragen zodat het publiek weet dat ze iemand kunnen aanspreken,... Zorg voor een persoonlijke benadering en benadruk het aspect van ontspanning. Vaak denken mensen uit kansengroepen dat een erfgoedsite bezoeken voor hen te moeilijk is. Wees daarom oprecht geïnteresseerd in hun verhaal en stel je zo toegankelijk mogelijk op.


Meer lezen over andere aspecten zoals kosten en praktische drempels? Of ben je benieuwd naar 10 gouden tips voor toegankelijke erfgoedactiviteiten? Je vindt het artikel van Katrijn D'hamers hier.

Meer erfgoed in de praktijk:

Je kan je nog steeds inschrijven voor de vormingsreeks van dit jaar over publieksfeedback.