Hoe scoort jouw erfgoedlocatie op toegankelijkheid?

Herita_StefanDewickere

Inter, het Vlaamse expertisecentrum voor toegankelijkheid, streeft naar een integraal toegankelijke en inclusieve samenleving. Iedereen moet gelijkwaardig aan alle facetten van het leven kunnen deelnemen: dat is het uitgangspunt. De organisatie integreert in haar werking de principes van Universal Design. Die staan in voor de basisvoorwaarden waardoor mensen in al hun diversiteit en in verschillende situaties op een veilige, gebruiksvriendelijke en zelfstandige wijze kunnen gebruikmaken van de omgeving.

Inleefrondleiding

Op het afgelopen Open Monumentencongres in Oostende kon je tijdens een inleefrondleiding door Bart Vermandere en Geert Dumoulin van Inter zelf ervaren hoe personen met een beperking een erfgoedplek bezoeken. Al snel bleek dat De Grote Post zeer toegankelijk is. Dat is geen toeval: Inter begeleidde het dossier van de restauratie en herbestemming. Deelnemers aan de sessie ondervonden aan den lijve hoe groot de impact van enkele kleine ingrepen kan zijn. 

Jouw locatie? 

Twijfel je of jouw erfgoed toegankelijk is voor alle bezoekers? Inter geeft advies en begeleidt je van bij het eerste schetsontwerp tot en met de oplevering en ingebruikname. Inter meet ook de toegankelijkheid van het gebouw en de omgeving. 
De website van toegankelijk Vlaanderen bevat een databank met gedetailleerde informatie over de toegankelijkheid van publieke gebouwen. Alle gebouwen die een toegankelijkheidsonderzoek hebben ondergaan zijn erin opgenomen. Hier kan je zien hoe goed jouw stukje erfgoed scoort op toegankelijkheid. 

Toegankelijke partners in het netwerk Open Monumenten

Een aantal monumenten van het Netwerk Open Monumenten zijn opgenomen in de databank van Toegankelijk Vlaanderen. Zo zijn onder andere het Belle Epoque Centrum in Blankenberge, In Flanders Fields Museum in Ieper, Mu.Zee in Oostende, Navigo in Oostduinkerke en Texture, Museum over Leie en Vlas in Kortrijk zeer toegankelijke monumenten!