Kanaalbeplanting Damse Vaart nu beschermd monument

Agentschap Onroerend Erfgoed

Open Monumentendag staat niet alleen voor imposante gebouwen op unieke locaties. Dat landschappen over het juiste potentieel beschikken om erkend te worden als waardevol erfgoed is recent opnieuw bewezen. De kanaalbeplanting langs de Damse Vaart die bestaat uit verschillende oude en recentere Canadapopulieren is op 20 februari 2017 beschermd als monument. De populieren brengen structuur aan in het landschap. Niet alleen accentueren ze de ligging van het vroeg negentiende-eeuwse kanaal tussen Brugge en Sluis, ook esthetisch zijn de bomenrijen bijzonder. De kromming van de boomstammen als gevolg van overheersende zeewinden typeert namelijk deze opmerkelijke bomenrijen.

Erfgoed en natuur

Erfgoed en natuur” kan je dus optimaal beleven tussen Brugge en Sluis. Aan dit Europees thema besteden we op Open Monumentendag veel aandacht. Natuur kan worden gezien als ontspanning, inspiratie, maar ook als bedreiging voor monumenten. Vele vormen van dit boeiend samenspel tussen erfgoed en natuur kunnen deel uitmaken van het programma van Open Monumentendag. 

Laat je hier inspireren door de verschillende categorieën van Open Monumentendag en doe mee!