Locatie voor historische bussen gezocht

NostalBus is een jonge vzw, opgericht in 2010, die zich bezig houdt met het restaureren, bewaren en exploiteren van mobiel erfgoed. De bewaarde voertuigen zijn stuk voor stuk Belgisch erfgoed en werden gebouwd in de periode 1975 – 1991. In hun relatief korte bestaan hielpen ze al zes van deze oldtimers opnieuw de baan op en blijven we verder werken aan onze huidige en toekomstige restauratieprojecten.

Gezien Nostalbus geen subsidies krijgt en restauratiewerken dus zelf dienen te bekostigen (o.a. via de projectrekening van Herita), hebben ze geen eigendommen waarop we onze bussen kunnen stallen en onderhouden. Ze rekenen hiervoor op de goodwill van andere partners (particulieren, bedrijven, verenigingen, …).

Op zoek naar... 

Concreet is NostalBus op zoek naar nieuwe locaties waar ze de bussen veilig en droog kunnen stallen zodat deze optimaal bewaard kunnen worden en verder ook naar plaatsen waar ze voertuigen kunnen onderhouden en/of restaureren. Heb je zelf een schuur, grote garage of loods leeg staan? Of ken je iemand die ons zou kunnen helpen door het ter beschikking stellen van een eigendom of een werkplaats? Laat het dan zeker weten via mail op info@nostalbus.be of telefonisch op 0497 02 94 10.

De werking situeert zich vooral in Oost - en West-Vlaanderen, maar locaties uit andere provincies zijn ook welkom.