Ook nood aan een visie rond familievriendelijkheid?

De kinderen van nu zijn de erfgoedliefhebbers van morgen. Maar als we hen later tot ons publiek willen rekenen, moeten we hen nu al bereiken. Hoe kunnen we er dus voor zorgen dat onze erfgoedplekken nog familievriendelijker worden? Toerisme Vlaanderen, FARO en Herita werken hierover samen in een piloottraject. 

Stap 1: familievriendelijk bad

Najaar 2016 startten we een proeftraject rond familievriendelijkheid met drie erfgoedorganisaties: Koninklijk Museum voor Midden-Afrika – Tervuren, Museum voor Schone Kunsten – Gent en Provinciedomein Raversyde – Oostende. Het traject zal lopen tot eind 2018 en bestaat uit workshops en denkoefeningen die leiden tot een actieplan rond familievriendelijkheid voor de deelnemende organisaties. Het begon met een familievriendelijk bad in enkele Utrechtse musea. 

Stap 2: op weg naar een visie op familievriendelijkheid

In januari volgde stap 2 van het traject: nadenken over familievriendelijkheid in de eigen organisatie. Herita begeleidde een workshop die de pilootpartners moet helpen bij het uitwerken van een eigen specifieke visie op familievriendelijkheid. Belangrijke deeldoelstelling: enthousiasme creëren in de organisatie voor het traject en de neuzen in dezelfde richting krijgen. Verschillende medewerkers uit de hele organisatie (publiekswerking, communicatie, vrijwilligers, gidsen, collectie, onthaal, bewaking…) namen deel aan de workshop. Zo kregen we een echte doorsnede van de organisatie en verschillende perspectieven op het omgaan met families.

Het werd een interactief en dynamisch werkmoment. In verschillende oefeningen gingen we op zoek naar antwoorden op deze vragen: wat maakt onze plek uniek en hoe kunnen we onze sterktes uitspelen naar families? Wat zijn onze dromen: wat willen we bereiken met dit traject? Welke thema’s en verhalen eigen aan ons museum spreken families aan? Welke belofte maken we aan families? Aan het eind van de sessie kregen we een lijst met aandachtspunten (wat vinden we belangrijk en willen we zeker meenemen in de vernieuwing) en bezorgdheden (welke angsten hebben we, waar moeten we goed over nadenken).  Dit zijn criteria of randvoorwaarden die de pilootpartners kunnen meenemen in het hele proces. Ze helpen om ideeën goed uit te werken, zodat ze ook effectief bijdragen aan de doelstellingen rond familievriendelijkheid, en ze helpen om scherpe keuzes te maken.

Wat hebben we geleerd?

Een zeer fijne vaststelling; het samenbrengen van verschillende mensen uit de organisaties leidde tot nieuwe dynamieken. Het gebeurt niet zo vaak dat je buiten de context van de dagelijkse werking kan treden en de tijd kan nemen om vanuit verschillende perspectieven na te denken over één onderwerp. De uitwisseling van standpunten zorgt voor bredere inzichten en heeft zelfs een teamversterkend effect!

Hoewel er bij de verschillende organisaties verschillende accenten naar boven kwamen, waren er ook facetten die voor iedereen belangrijk zijn om mee te nemen als het over familievriendelijkheid gaat.
Families: 

  • moeten zich écht welkom voelen: van vriendelijk en behulpzaam personeel tot familievriendelijke faciliteiten. Van duidelijke communicatie en signalisatie tot een fijne plek om iets te eten en drinken;
  • beleven samen. Je moet jong en oud samenbrengen in fijne activiteiten, waarbij zowel kinderen als (groot)ouders aan hun trekken komen;
  • krijgen de ruimte om dingen te doen. Interactie, dialoog en zintuiglijkheid.

Volgende stap

In de volgende stap werken we met de pilootpartners rond publieksbevraging. Hoe houd je de vinger aan de pols bij bezoekers die bij jou over de vloer komen? Houd onze nieuwsbrief en website in de gaten en blijf zo op de hoogte van dit traject.

Nood aan advies op maat? 

Ook nood aan een visie rond familievriendelijkheid? Herita biedt deze workshop aan in haar dienstverlening voor partners uit het Netwerk Open Monumenten.
http://herita.be/adviesopmaat/kinderenenerfgoed