Provincie Oost-Vlaanderen zoekt kandidaten Architectuurprijs 2019

Dit jaar zal de Architectuurprijs van de provincie Oost-Vlaanderen uitgereikt worden aan een gerealiseerd project op grondgebied van de Provincie Oost-Vlaanderen met als thema 'Herbestemming en/of herinrichting van historisch erfgoed'. Dit thema heeft betrekking op herbestemde architectuurprojecten als openbare ruimten die werden heringericht. 

De laureaat krijgt € 5 000. Er is ook een bijzondere vermelding van € 2 500. 

Deadline

Deadline om je kandidatuur in te dienen is 25 april 2019. 

Jury

Juryleden zijn Marc Dubois, Dimitri Minten, Marie-José Van Hee, Hera Van Sande en Koen Van Synghel.