Publicatie Buurten met Erfgoed

Beeld: Beernem, De Zonnebloem © Onroerend Erfgoed, foto: Kris Vandevorst

De kwestie staat de jongste jaren flink in de belangstelling: hoe kunnen we scholen betrekken bij het erfgoed dat in hun buurt ligt, en omgekeerd? Heel wat leraren en lokale erfgoedpartners hebben er al ervaring mee opgedaan. Die zijn nu te boek gesteld.

Buurten met Erfgoed 

Het is een bekend principe in het onderwijs: het leren kennen en begrijpen van de wereld begint bij de eigen leefwereld en de schoolbuurt van de leerlingen. En daar hoort ook altijd erfgoed bij. Dat gaat van landschappen en gebouwen, over opschriften en straatnamen, tot gebruiksvoorwerpen en recepten.

Enthousiasme 

Buurten met erfgoed vond al ingang in tal van lagere scholen en een aantal gemeenten. Activiteiten voor leerlingen opzetten rond het lokale erfgoed: dat is de rode draad. Er groeide de afgelopen veel enthousiasme rond het initiatief.

Trekkers

Een belangrijke rol is weggelegd voor de trekkers: zij brengen leerkrachten, erfgoedmedewerkers en vrijwilligers (ouders, grootouders) geregeld samen en zorgen dat er stappen voorwaarts worden gezet. Het zijn hun ervaringen die hun weg vonden naar dit boek "De wereld begint in de schoolbuurt". Dat is opgezet als een draaiboek-met-stappenplan om tot een creatief project te komen.

Samenwerking

Mooi is ook dat deze publicatie het product is van een intens samenwerkingsverband met het Agentschap Onroerend Erfgoed als trekker. Werkten mee: FARO, Canon Cultuurcel, Heemkunde Vlaanderen, Educatie voor Duurzame Ontwikkeling, de Bardijnen en regionale erfgoedcellen. En natuurlijk ook Herita.

Meer info 

Het boek "De wereld begint in de schoolbuurt" is gratis online beschikbaar op www.buurtenmeterfgoed.be. Wie een gedrukt exemplaar wil, betaalt 10 euro en kan de publicatie bestellen via bestellingen@faro.be.