SOS Erfgoed!

Europa Nostra

Sinds 2013 ‘nomineert’ Europa Nostra zeven monumenten en erfgoedsites die bedreigd zijn. Door diverse oorzaken: gebrek aan middelen of kennis, natuurrampen, menselijk optreden… Doel van de nominatie is op te roepen tot actie. Het ‘7 Most Endangered Programme’ krijgt de steun van het Creative Europe-programma en van de European Investment Bank Institute.

Nomineren

Ook voor 2018 kun je een bedreigd monument of een site nomineren, voor de vierde keer al. De lijst van de zeven ‘winnaars’ – het woord klinkt in deze context bizar – wordt in februari 2018 bekendgemaakt. Dat is dus deze keer tijdens het Europese Erfgoedjaar. Aandacht gegarandeerd. Deadline voor het indienen van kandidaten is 30 juni 2017.

Wie kan een nominatie indienen?

Vertegenwoordigers van Europa Nostra en organisaties die daarmee zijn geassocieerd. Of publieke en privéorganisaties uit de erfgoedsector in landen waar Europa Nostra niet actief is. Wie als individu een erfgoedsite-in-gevaar wil nomineren, doet dat via een lid van Europa Nostra of een geassocieerde organisatie, of via de landenvertegenwoordigers. Je vindt meer info op de website.

Bedreigd Erfgoed

Om welk erfgoed gaat het? Europa Nostra ziet het zeer ruim, zolang het gaat om bedreigd erfgoed in landen die lid zijn van de Raad van Europa: historische monumenten, archeologische sites en het omliggende landschap, industrieel erfgoed, parken en tuinen, lieux de mémoire, roerend erfgoed ook….

Meer informatie

Meer info en een contactadres vind je hier. Daar vind je ook de ‘boeiende’ Europese overzichten van het Meest Bedreigde Erfgoed uit 2016, 2014 en 2013. Er staan ook enkele Belgische voorbeelden bij.