Storytelling en Immersieve technologie in erfgoed

Hoeveel belevingsvolle 3D-applicaties voor erfgoed ken jij? De kans dat je lang moet nadenken alvorens je deze vraag kan beantwoorden is reëel. 

De vraag naar belevingsvolle 3D-applicaties vanuit de culturele en toeristische sector is dan ook groot. Zeker erfgoedsites die niet toegankelijk zijn voor het publiek, hebben baat bij een digitale ontsluiting om zo toch optimaal in te zetten op erfgoedbeleving. 3D-applicaties dragen bij tot waardecreatie en toeristische aantrekkingskracht. Een voorbeeld van zo’n succesvolle belevingsgerichte 3D-applicatie is bijvoorbeeld het Nederlandse Meeting Rembrandt: Master of Reality.

Grote uitdagingen

Om een succesvolle en brede implementatie van 3D-applicaties voor erfgoed mogelijk te maken, dient een methodiek te worden uitgewerkt om tot interactieve en immersieve content te komen aan de hand van sterke verhalen en technologie die aanspreken bij het grote publiek. 

Scan4Stories is een PWO-onderzoeksproject van HOWEST waar de opleidingen Toerisme- en Recreatiemanagement en Digital Arts and Entertainment samen aan werken. De afkorting PWO staat voor Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek. Momenteel zijn 2 onderzoekers tot eind oktober 2019 volop aan het werk voor dit project. 

Het onderzoeksproject wil een stand van zaken rond Storytelling en Immersieve Technologie in het toerisme- en erfgoedlandschap in kaart te brengen. Dit onderzoek moet de basis vormen voor een langduriger onderzoeksproject waarvoor begin 2019 een TETRA subsidieaanvraag werd ingediend. Indien de subsidieaanvraag positief wordt geëvalueerd, kan het onderzoek vanaf oktober 2019 tot en met september 2021 verder lopen.

Scan4stories

Op welke manier ga jij in jouw monument of organisatie om met storytelling, welke vormen van immersieve technologie zijn er op jouw site te vinden? Vertel het de onderzoekers van Scan4stories via onderstaande enquête. 

Vul de enquête in