Tips voor het betrekken van jongeren bij erfgoed

Heleen De Grande en Silke Leenen van AmuseeVous (Mooss) delen op het Open Monumentencongres van 16 maart graag tips voor het werken met en betrekken van jongeren in erfgoedorganisaties. Ze lichten alvast een tipje van de sluier: 

Zowel de doelgroep ‘jongeren’ als het thema ‘participatief werken’ zijn brandend actuele kwesties voor publiekswerkers in het erfgoedveld. Participatie duikt te pas en te onpas op tijdens lezingen, op websites en in publicaties. Ook digitale content is hot topic voor de erfgoedsector! Het lijken beide magisch sleutelwoorden te zijn voor de ontsluiting van erfgoedinstellingen en hun collecties, maar wat kan je er nu precies mee?

Geen betweterig gedoe, geen hoogdravende theorieën. Wat wel? Onze ervaring, do’s en don’ts door middel van AmuseeVous’ Museo-Cache, een erfgoedzoektocht voor én door jongeren voor MuseumNacht Antwerpen 2016. Daarbij zijn wij niet beschaamd om onze valkuilen als voorbeelden te gebruiken. We bieden geen antwoord op al jouw vragen, maar hopelijk wel een dosis goesting om zelf aan de slag te gaan!

Wil je meer weten over de Museo-Cache van Mooss of over manieren om jongeren te betrekken bij je werking?
Bekijk het volledige programma en schrijf je in voor het congres!