Onze partners

Netwerk

Herita verenigt monumenten, archeologische sites, landschappen en varend erfgoed in het Netwerk Open Monumenten. Deze samenwerking gaat uit van een gedeeld engagement en is kosteloos.

Promotie

We promoten het aanbod van onze partners bij het grote publiek en zetten ze in de kijker via onze website, sociale media kanalen en maandelijkse nieuwsbrief. Samen met onze partners organiseren we ook vele leuke activiteiten voor de Herita leden. 

Ervaringen uitwisselen 

Herita inspireert daarnaast ook de sector over publiekswerking en openstelling van erfgoed. Dit doen we door de organisatie van Open Momenten (themagebonden workshops) en het jaarlijkse Open Monumentencongres. Het Netwerk Open Monumenten is zo een uitwisselingsplatform voor kennis en expertise waar mensen en organisaties met dezelfde noden en passies elkaar vinden.

Advies op maat? 

Partners die advies op maat willen om hun publiekswerking op te starten of te versterken kunnen ook bij ons terecht voor adviesverlening. Voor vragen die buiten onze eigen werking vallen, brengen we je graag in contact met een van onze kennispartners.