Van Brugge tot Mechelen: de architectuur van een hofstad

donderdag, 12 oktober, 2017 -
20:00 tot 23:00
Hof van Busleyden.

Tijdens deze lezing stelt Krista De Jonge de Bourgondische en Habsburgse stadspaleizen in Brugge (15e eeuw) en Mechelen (vroege 16e eeuw) voor in een vergelijkend perspectief.


Het Mechelse hof van Margareta van Oostenrijk, nu in gebruik als justitiepaleis, en het vrijwel volledig verdwenen Prinsenhof te Brugge zijn maar enkele voorbeelden van statige residenties die onder de loep worden genomen.


Hoe onderscheidden deze stadspaleizen zich van het “gewone” burgerhuis? Wat is de betekenis van hun traptorens, galerijen, de vele zalen? Weten we iets over de oorspronkelijke inrichting en de manier van leven in deze “paleizen”? Ook voorbeelden uit andere steden van de Lage Landen, zoals het Markiezenhof van Bergen op Zoom, komen aan bod.  


Krista De Jonge is gewoon hoogleraar in de Architectuurgeschiedenis en voorzitter van het Departement Architectuur van de KU Leuven. Haar onderzoek spitst zich enerzijds toe op de residenties van het Bourgondische en Habsburgse hof en de adel in een Europees perspectief en anderzijds op de Renaissance-architectuur in de Lage Landen.


Praktisch

Tarieven en openingsuren op de website van het Hof van Busleyden.


Meer over het Hof van Busleyden.