Archeologen ontdekken draaiplatform van een 19de-eeuwe brug

Archeologen ontdekken draaiplatform van een 19de-eeuwe brug

Begin februari brachten de stadsarcheologen van Antwerpen restanten van de historische draaibrug en de kades van de gedempte Kempische vaart terug aan het licht. Die brug bevond zich ter hoogte van het kruispunt van de IJzerlaan met de Bredastraat.

Aangetroffen vondsten

Deze opgravingen vonden plaats in het kader van de heraanleg van de IJzerlaan. Het platform van 12 op 24 meter was verhard met platte kasseien en bevatte nog de metalen geleiders en het mechanisme waarmee de brug draaide. De technische aspecten van de werking van de brug worden de komende weken nog verder onderzocht. Er werden ook jetons en muntjes van 50 centiemen tot 25 cent uit het begin van de 20ste eeuw gevonden, samen met verschillende rijwielbelastingplaatjes uit de jaren 1920 en 1930. In 1935 werd de brug gedempt en raakte ook de brug buiten gebruik.

Integratie in nieuw ontwerp

Na de opgraving werden de resten van het draaiplatform van de brug verwijderd om plaats te maken voor het nieuwe ontwerp. Verschillende elementen van de brug werden ontmanteld en gestockeerd. Er wordt nu onderzocht op welke manier deze elementen een plaats kunnen krijgen in de nieuwe aanleg van de IJzerlaan.

bron: Onroerend Erfgoed Antwerpen