Een warme dankjewel aan al onze vrijwilligers

Algemeen Directeur Margit Bal, vrijwilligersfeest Herita
Vrijwilligersfeest Herita erfgoed Vlaanderen
Vrijwilligersfeest Herita
Vrijwilligersfeest Herita
Vrijwilligersfeest Herita
Vrijwilligersfeest Herita

Op 18 februari bedankte Herita haar vrijwillige krachten op een heus vrijwilligersfeest in de Roma. Tussen een gezellige lunch en exclusieve rondleidingen door, mocht het warme dankwoordje van onze algemeen directeur Margit Bal natuurlijk niet ontbreken. Lees hier haar volledige toespraak.


"Enkele jaren geleden kwam mijn dochter, toen 15 jaar oud, mij fier melden dat ze geselecteerd was als vrijwilliger voor het Sfinks muziekfestival in Boechout waar we wonen en jaarlijkse trouwe bezoekers van zijn. Ik was aangenaam verrast dat ze zich hiervoor spontaan engageerde.

Ook, moet ik een beetje tot mijn schaamte bekennen, had ik er tot dan niet echt bij stil had gestaan hoe vele vrijwillige handen dit festival letterlijk schragen en dragen. Wekenlang op voorhand start de opbouw en nog weken erna zijn honderden vrijwilligers in de weer met de afbraak en het opruimen. Kortom, zonder vrijwilligers zou dit festival niet bestaan.


"Zo is het ook bij Herita: zonder het engagement van ieder van u zou Herita niet bestaan."


Het uitvoeren van onderhoudsklusjes, het bemannen van de  balie, het verzorgen van het onthaal, de wacht houden aan de poort, de redactie van teksten, administratieve taken, het begeleiden van ledenactiviteiten, het voeren van promotie: het is maar een kleine greep uit de vele activiteiten die jullie met een bijzonder groot hart voor monumenten opnemen. En we zijn jullie daar ontzettend dankbaar voor en willen jullie vandaag daarom in de bloemetjes zetten. 


2016 was geen evident jaar voor Herita. U bent allemaal ongetwijfeld op de hoogte van de parlementaire en de regeringsinitiatieven die genomen werden rond Herita en die ook een ruime weerklank hadden in de pers. In de sector, bij de overheid, bij het grote publiek en ongetwijfeld ook bij u allen leven zeer grote verwachtingen om van Herita dé koepelorganisatie te maken die de onroerend erfgoedsector verdient. Dit doel kunnen we alleen maar bereiken door goed te luisteren naar wat er leeft in de sector, in het middenveld, bij het brede publiek en uiteraard ook bij u allen als vrijwilligers.


In 2016 legden we in onze vrijwilligerswerking al een accent op inspraak, betrokkenheid en opleiding. In het kasteel van Horst en Beauvoorde engageerden velen onder u zich voor de focusgroepen en werkgroepen over de vernieuwing van het aanbod, de uitwerking van het programma voor Erfgoeddag, de Schatten van Vlieg en Open Monumentendag.


In 2017 staat het betrekken en horen van diegenen die met ons samenwerken nog meer centraal. Om een antwoord te kunnen bieden aan de vele verwachtingen die leven bij onze stakeholders hebben we een strategisch traject opgestart onder begeleiding van externe consultants. We krijgen en nemen hiervoor ruim de tijd tot aan de zomer.


"We bouwen aan een solide toekomst waarin u als vrijwilliger meer dan ooit een belangrijke schakel blijft."


Daarom vinden we het ook van groot belang om ons vrijwilligersbeleid te evalueren en bij te schaven waar nodig. In de vrijwilligersnieuwsbrief van maart zal u dan ook een tevredenheidsenquête vinden over de vrijwilligerswerking van Herita. Mag ik bij deze een warme oproep houden om aan deze enquête deel te nemen. Zo kunnen wij een beter zicht krijgen op uw noden en verwachtingen en hebben we input om nieuwe werkgroepen te organiseren over specifieke thema’s zoals coaching, waardering, betrokkenheid, om er maar enkele te noemen.


Bouwen aan een solide toekomst, wil ook zeggen het verankeren van een solied Herita team. Toch blijft het logisch dat mensen voor nieuwe uitdagingen kiezen en andere paden bewandelen. Zo nemen we op 31 maart enerzijds afscheid van Barbara Struys, voor meerderen onder u geen onbekende en een bezielende factor achter de huidige  vrijwilligers- en publiekswerking van Herita. Op 1 april verwelkomen we anderzijds dan weer onze nieuwe site ontwikkelaar Stijn Jordts met open armen in het Kasteel van Beauvoorde. Stijn was 11 jaar actief bij de cultuurdienst van de stad Oostende en staat te popelen om aan de slag te gaan in Beauvoorde samen met Moïra die eveneens Oostende inruilt voor Beauvoorde.


We kijken samen met u uit naar de belangrijke evenementen van dit jaar die we onmogelijk kunnen uitrollen zonder uw medewerking: het Open Monumenten Congres op 16 maart in de Grote Post te Oostende en onze volgende editie van Open Monumentendag in september.


2017 is een belangrijk scharnierjaar voor Herita:

het is ons "yes, we can."


Ik hoop dat u hier allen uw steentje wil en kan toe bijdragen in het belang van datgene wat ons bindt, monumenten levendig houden en dichterbij de mensen brengen. Zodat steeds meer mensen weten dat al die monumenten de moeite waard zijn, dat ze een verhaal te vertellen hebben, dat ze iets over ons vertellen, dat ze soms dringend gerestaureerd moeten worden, dat ze o zo schoon zijn.