Modernistische wijk ‘Klein Rusland’ krijgt nieuwe toekomst

Van een totaalrenovatie van Huib Hoste’s woonwijk ‘Klein Rusland’, tot een verhuizing van de inwoners in Zelzate. Daartussen situeren zich de vijf toekomstscenario’s voor één van de eerste modernistische woonwijken van ons land.


De woningen uit asbeton van Huib Hoste, en het stedenbouwkundig ontwerp van urbanist Louis Van der Swaelmen, dateren van 1920. Net voor de jaren dertig werd de ondertussen beschermde woonwijk met ruim 250 woningen in gebruik genomen. Omdat de huizen enerzijds sterk verouderd zijn (ongeveer een derde is niet meer bewoonbaar) en een deel van de wijk in een reservatiestrook voor een toekomstige lijninfrastructuur ligt, startte Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers vorig jaar een alternatievenonderzoek. Dat proces wordt via de nieuwe procedure ‘complexe projecten’ gevoerd.


De alternatieven-onderzoeksnota, die woensdagavond aan de inwoners wordt voorgesteld, beschrijft vijf scenario’s. Het meest drastische alternatief is een volledige afbraak en verhuizing. ‘Er werden verschillende mogelijkheden opgelijst waar we de wijk naartoe kunnen verhuizen binnen Zelzate, meestal in woongebieden, woonuitbreidingsgebieden of via verdichtingsstrategieën’, zegt coördinator Iris Lauwaert (Project Gentse Kanaalzone).


Erfgoedwaarde

De vier andere alternatieven variëren in de mate waarin rekening gehouden wordt met de erfgoedwaarde van de wijk. ‘Dat gaat van zo veel mogelijk restaureren van alle erfgoedgebouwen, over een deel van de erfgoedgebouwen behouden en de rest vervangen door nieuwbouw, tot enkel het stedenbouwkundige patroon van de wijk behouden. Als vierde scenario worden de stedenbouwkundige patronen niet behouden, maar zijn er een aantal voorstellen voor een parkwijk.


Opmerkingen of bijkomende alternatieven kunnen tot 11 maart ingediend worden. Er wordt nog geen standpunt gevraagd in deze stap van de procedure. Tegen de zomer van 2017 wil gouverneur Briers de onderzoeken afronden en in het najaar een voorkeursbesluit voorbereiden om aan de Vlaamse regering voor te leggen.


Overgenomen van De Standaard

Foto: Archeonet