Uniek renaissance-interieur vindt onderdak in Mechelen

Sinds de sluiting van het Zilvermuseum staat het kasteel Sterckshof in Deurne te koop. Dat noopte de provincie Antwerpen ertoe een oplossing te zoeken voor het historische Ducci-ensemble (1547-1556) uit de voormalige Van De Wervezaal. Het ensemble omvat een schouwboezem met muurschildering, onderdelen van de casettezoldering, een medaillon van keizer Karel, een schouwlijst, twee schouwstijlen en een gedemonteerde trap. Gedeputeerde voor Erfgoed Luk Lemmens is tevreden met deze oplossing: “Omdat het Ducci-ensemble oorspronkelijk geen deel uitmaakte van het Sterckshof is het officieel geen onderdeel van het beschermde monument. Het Ducci-ensemble komt immers oorspronkelijk uit een stadspaleis in de Huidevetterstraat in Antwerpen, waar de Florentijnse koopman en bankier Gaspard Ducci woonde. In 1952 werd de provincie eigenaar en vond het ensemble onderdak in het Sterckshof. Door de samenwerking met de stad Mechelen blijft het ensemble binnen de provincie en wordt het voor bezoekers op termijn opnieuw mogelijk om het te bewonderen.”


Deze week besliste de provincie Antwerpen om het Ducci-ensemble als onderhandse gift te schenken aan de stad Mechelen. Die zal de ontmanteling, de verhuis en de plaatsing voor haar rekening nemen.


Bron: Provincie Antwerpen