Competentiecenter site-ontwikkeling

Herita streeft ernaar een kennis- en expertisecentrum te zijn voor onroerend erfgoed dat gekend en erkend wordt door het middenveld in de sector en door overheden. Om de eigen sites optimale aandacht te kunnen geven worden ze in een aparte eenheid, het competentiecenter site-ontwikkeling, ontwikkeld en beheerd.


Herita werkt hiervoor structureel en projectmatig samen met strategische partners op het gebied van financiering, ontwikkeling, beheer en ontsluiting van onroerend erfgoed. Het ontwikkelen en beheren van de sites in de eigen portefeuille, het optreden als procesregisseur in andere projecten, al dan niet met het oogmerk om de eigen portefeuille op termijn uit de breiden zijn onderdeel van het hoofdproces van deze afdeling.


De kennis en expertise die in deze afdeling wordt opgebouwd wordt omgezet in kennisproducten voor het middenveld in de sector.


Contact

site-ontwikkeling@herita.be