Missie en visie

Wat is Herita?

Herita is een onafhankelijke netwerkvereniging, een familie die iedereen met een hart voor erfgoed samenbrengt en ondersteunt. Samen geven we onze waardevolle erfenis een plaats in de wereld van morgen. Samen ijveren wij daarom voor meer open monumenten, meer publiekswerking en beleving in waardevolle gebouwen, landschappen en archeologische sites in Vlaanderen. 

  • Een familie: al wie meer open monumenten wil, al wie meer verwondering en beleving in monumenten wil, kan bij Herita terecht: als lid, vrijwilliger of donateur. Herita organiseert exclusieve bezoeken en monumentale voordelen voor haar leden, en erfgoedevenementen voor het grote publiek, met Open Monumentendag als jaarlijks hoogtepunt.
  • Een netwerkvereniging: al wie in Vlaanderen een waardevolle site beheert of bezit, kan bij Herita terecht voor ondersteuning en inspiratie bij openstelling en publiekswerking. Herita organiseert voor de erfgoedsector conferenties, lezingen en advies op maat over openstelling en beleving.


Waarom is er Herita?

Mensen moeten met erfgoed een emotionele band kunnen opbouwen. Zodat ze zichzelf en hun wereld beter begrijpen. Zodat ze er helpen voor zorgen. 
Waardevolle gebouwen en landschappen vertellen immers wie wij zijn, waar we vandaan komen en wat we voor elkaar betekenen. Ze geven zin aan gemeenschap en burgerschap. In een veranderende en onzekere omgeving bieden ze houvast. Daarom moeten we ze koesteren en ervoor zorgen dat ze er nog zullen zijn voor onze kinderen en kleinkinderen. 
Het engagement voor onroerend erfgoed bij een breed publiek versterken, dat is de bestaansreden van Herita.


Wat wil Herita bereiken?

Openstelling en publiekswerking is dé sleutel tot een sterker engagement van een breed publiek. Meer en betere beleving in onroerend erfgoed in Vlaanderen is dus waar Herita naar streeft.
Herita wil van élke dag Open Monumentendag maken.


Vlaanderen telt bijna honderdduizend beschermde monumenten en waardevolle gebouwen, duizenden landschappen en honderden archeologische sites. Samen met hen wil Herita een groot en divers publiek bereiken en engageren voor erfgoed. Herita wil elk van hen overtuigen de deuren te openen en kwaliteitsvolle publiekswerking te organiseren. Naast erfgoedliefhebbers wil Herita vooral kinderen in familie- en schoolverband aanspreken door van monumenten plaatsen van beleving en verwondering te helpen maken. Zij zijn immers de erfgoedzorgers van morgen.
Concreet streeft Herita in Vlaanderen naar meer open monumenten, meer bezoekers en meer diverse bezoekers.