Sectorontwikkeling

Herita streeft ernaar een kennis- en expertisecentrum te zijn voor onroerend erfgoed dat gekend en erkend wordt door het middenveld in de sector en door overheden.


Herita wil meewerken aan een bloeiende erfgoedsector waarbinnen professionelen, vrijwilligers en organisaties op het terrein van onroerend, roerend en immaterieel erfgoed structureel samenwerken en elkaar aanvullen en versterken. 


Contact

sectorontwikkeling@herita.be