Meer opleidingen voor vrijwilligers in het Pajottenland en de Zennevallei

De organisatie

Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei is een samenwerking van 15 gemeenten, de provincie Vlaams-Brabant en 20 verenigingen voor natuur, landbouw, jacht en toerisme. Samen gaan ze aan de slag met natuurlijk en landschappelijk erfgoed om zo iedereen te laten genieten van de streek.


Het erfgoed

Het Pajottenland en de Zennevallei horen bij de oudste en meest vruchtbare landbouw-gebieden van Europa. Gedurende generaties is elke morzel grond er omgeploegd, bewerkt of als weiland gebruikt. Het is dan ook een waardevol cultuurlandschap geworden.


Natuur, landschap, landbouw, erfgoed en cultuur gaan op een bijzonder intense manier samen. De natuur zit er verweven in knotbomen, poelen, holle wegen, perceelsranden en hagen. Erfgoed en cultuur kan je er zien in de: landschappen, grote hoeves, kleine kapellen, boerenpaarden en de volksmuziek.


Het project

Met het project ‘Landschapteams Pajottenland & Zennevallei’ worden teams gevormd van vrijwilligers die een rol willen opnemen in het onderhoud van kleine landschapselementen in het Pajottenland en de Zennevallei. Meer bepaald gaat het om vorming en veiligheidsmaterialen voor vrijwilligers die knotbomen onderhouden en hoogstamfruitbomen.


Praktisch


Bekijk alle projecten