Advies over publiek, op maat van jouw monument

Monumenten, archeologische sites en landschappen vertellen heel wat over onze geschiedenis en cultuur. Met een kwalitatieve publiekswerking kunnen ze bovendien uitgroeien tot echte aantrekkingspolen voor het grote publiek. Zo ontdekken mensen het boeiende verhaal van jouw erfgoedparel(s). Maar hoe breng je jouw erfgoed tot bij hen?

Herita heeft de afgelopen jaren heel wat expertise over publiekswerking en doelgroepgericht aanbod opgebouwd, o.a. door de ervaringen in de ontwikkeling van een familie- en scholenaanbod in het Kasteel van Horst (Holsbeek) en Kasteel Beauvoorde (Veurne). Ook maakt Herita deel uit van een aantal pilootprojecten en partnerships over publiekswerking in de erfgoedsector.

Herita deelt al deze inspiratie, kennis en expertise met de erfgoedsector via website, in nieuwsbrieven en tijdens onze vormingsmomenten. Wens je meer begeleiding? Dan kan  je beroep doen op onze adviesverlening op maat van jouw monument, in de vorm van een ontwikkelingstraject of een workshop.

Uitgangspunten bij onze adviesverlening op maat

  • Doelgroepgericht: hoe kan je met het verhaal van jouw monument, landschap of archeologische site een bepaalde doelgroep aanspreken?
  • Co-creatie en participatie: oog voor gemeenschapsvorming en creëren van draagvlak, een erfgoedgemeenschap van vrijwilligers, gidsen, medewerkers, buurtbewoners, scholen, …
  • Doe-het-zelf: we reiken tools en methodieken aan en leren je hoe ze te gebruiken zodat je in de toekomst zelf aan de slag kan.

Hoe werken wij?

Herita begeleidt trajecten voor conceptontwikkeling van nieuw aanbod voor families, scholen, volwassenen, …  Het traject bestaat uit verschillende stappen:

  1. evaluatie en doorlichting van je huidige werking: we gaan op zoek naar de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en prioriteiten.
  2. in kaart brengen van je erfgoedgemeenschap en andere stakeholders
  3. visieworkshop: wat wil je bereiken met je nieuwe aanbod? Wat is uniek aan jouw erfgoed? Hoe krijg je iedereen mee in een vernieuwingsverhaal?
  4. doelgroep leren kennen aan de hand van publieksbevraging, customer journey, focusgroepen of belevingsonderzoeken

Nadien ontvang je:

  • een overzicht van het vooronderzoek, randvoorwaarden, … in de vorm van een mindmap.
  • een uitgebreide conceptnota waarmee je de stap naar verdere uitwerking van het aanbod kan zetten.

Eerder geïnteresseerd in een bepaald facet van het traject? Dat kan ook, in de vorm van een workshop, aangepast aan de specifieke noden.

Herita heeft ook heel wat expertise in huis inzake gidsenwerking, klantvriendelijkheid, erfgoedinterpretatie, communicatie,  …

Doorverwijzen

Herita begeleidt trajecten waarin de doelgroep centraal staat of waar vanuit co-creatie gewerkt kan worden. Is dit niet waarnaar je op zoek bent? We helpen je graag op weg en verwijzen je door naar één van onze kennispartners of andere aanbieders.

Contact en info

Heb je interesse, wens je meer info te ontvangen of een vrijblijvende offerte?

Neem contact op met Tom Van de Velde, sectorontwikkelaar via
tom.vandevelde@herita.be
03 212 29 96

Ontdek wat Herita nog doet voor de sector

Kom bij het Netwerk Open Monumenten
Doe mee aan Open Monumentendag
Kenniscentrum